Aktualności

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE NA TARGACH EDUKACYJNYCH

Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych i zapoznania się z naszą ofertą.

Lista imprez targowych:

 • 18 października 2018 – Prenzlau, Paul-Glöde-Straße, 4 17291 Prenzlau
 • 19 października 2018 - Goleniów, ul. Niepodległości 1
 • 29 listopada 2018 - Słubice, ul. Kościuszki 1
 • 5 grudnia 2018 – Szczecinek, ul Ks. Elżbiety 1
 • 6 marca 2019 - Koszalin ul. Chełmońskiego 7
 • 7 marca 2019 – Słupsk, ul. N Niedziałkowskiego 2
 • 13 marca 2019 – Stargard, os. Zachód B15
 • 14 marca 2019 – Szczecin, ul. Sowińskiego 1.

Na Wydziale Nawigacyjnym trwa rekrutacja na:

 • kierunek Geoinforamatyka (studia stacjonarne II stopnia - magisterskie)

  Składanie dokumentów od 18.06.2018 do 01.03.2019
  Pokój 127, 130 od godziny 8:00 do 14:00 tel : 914809510, 914809461, 914809354
  Ogłoszenie wyników 04.03.2019

 • kierunek Nawigacja (studia niestacjonarne I stopnia - inżynierskie)

  Składanie dokumentów od 18.06.2018 do 14.12.2018
  Pokój 127, 130 od godziny 8:00 do 14:00 tel : 914809578, 914809358
  Ogłoszenie wyników 19.12.2018

 • kierunek Nawigacja (studia niestacjonarne II stopnia - magisterskie)

  Składanie dokumentów od 18.06.2018 do 14.12.2018
  Pokój 127, 130 od godziny 8:00 do 14:00 tel : 914809578, 914809358
  Ogłoszenie wyników 19.12.2018

Drugi nabór na studia niestacjonarne na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu AM uruchamia dodatkowy nabór na studia niestacjonarne. Posiadamy jeszcze wolne miejsca na następujących kierunkach

Wolne miejsca na studiach niestacjonarnych

Trwa nabór na studia niestacjonarne na Wydziale Nawigacyjnym.

Nowy kierunek - Zarządzanie, studia licencjackie

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Program studiów dla nowego kierunku prowadzonego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu AM dostosowany jest do potrzeb rynku pracy. Zakłada on ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami z branży TSL (Transport Spedycja Logistyka), w tym z podmiotami związanymi z gospodarką morską. Studia realizowane będą przy wykorzystaniu nowoczesnej bazy dydaktycznej Uczelni. 

Trwa nabór w Akademii Morskiej w Szczecinie – zapraszamy kandydatów

Otworzyliśmy nabór uzupełniający na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych w Akademii Morskiej w Szczecinie: na kandydatów czekamy do 14 września 2018 r

Przyjmujemy już Wasze dokumenty

Trwa rekrutacja na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie – na Wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym oraz Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu komisje rekrutacyjne czekają już na Wasze dokumenty. Do 10 lipca trwa rekrutacja na studia stacjonarne w AM.

Zobacz nowy film!

Zapoznaj się z filmem o Akademii Morskiej w Szczecinie

Nowy kierunek - Geoinformatyka, studia magisterskie

Studia na tym kierunku trwają 1,5 roku (3 semestry). Program studiów zapewnia studentom szerokie podstawy wiedzy z zakresu zarówno geodezji i kartografii, jak i informatyki oraz innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej.

Nowe kierunki kształcenia – OCEANOTECHNIKA

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić studentom poznanie szerokich podstaw wiedzy z projektowania i budowy różnych obiektów pływających (statki transportowe, jednostki offshore, jachty, małe okręty wojenne, pływające drony i aparaty podwodne).