Aktualności

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 już ruszyła!

Trwa rekrutacja na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie – komisje rekrutacyjne czekają już na Was.  Do 10 lipca możesz składać dokumenty w komisji przy dziekanacie właściwego wydziału oraz zarejestrować się online przez stronę rekrutacji.

Ogłoszenie wyników rekrutacji – 12 lipca 2018 r. Można je sprawdzić przez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA. Każdy kandydat zostanie także powiadomiony o wynikach rekrutacji listem poleconym.

OFERTA KIERUNKÓW – studia stacjonarne (REKRUTACJA DO 10 LIPCA):

 • Geodezja i Kartografia
 • Informatyka
 • Nawigacja (w języku polskim oraz angielskim, studia I i II stopnia)
 • Oceanotechnika
 • Transport
 • Żegluga śródlądowa
 • Geoinformatyka (studia II stopnia)
 • Mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia)
 • Mechatronika
 • Logistyka
 • Transport (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie

Szczegółowe informacje dotyczące trybu i warunków rekrutacji dostępne są na stronie w opisie każdego z kierunków.

sprawdź

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE NA TARGACH EDUKACYJNYCH

Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych i zapoznania się z naszą ofertą.

Dzień Otwarty w Akademii Morskiej

Akademia Morska w Szczecinie serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty dnia 15 marca 2019 r. w siedzibie uczelni w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1–2 w godz. 9.00 – 17.00.
Dla zwiedzających akademia otworzy laboratoria i symulatory oraz zaprezentuje ofertę kierunków.

Pitagoras 2019 - kurs z matematyki dla maturzystów

Tradycyjnie, po feriach, zapraszamy maturzystów do udziału w BEZPŁATNYM kursie przygotowującym do MATURY Z MATEMATYKI.

Drugi nabór na studia na Wydziale Nawigacyjnym

Wydział Nawigacyjny uruchamia dodatkowy nabór na studia niestacjonarne na:

 • kierunek Nawigacja I stopnia – inżynierskie
  Składanie dokumentów od 18.12.2018r. do 07.01.2019r., pokój 127, od godziny 8:00 do 14:00 tel : 91-48-09-578, 91-48-09-358.

  Ogłoszenie wyników: 08.01.2019r.

 • kierunek Nawigacja II stopnia – magisterskie
  Składanie dokumentów od 18.12.2018r. do 04.03.2019r., pokój 127, od godziny 8:00 do 14:00 tel : 91-48-09-578, 91-48-09-358.

  Ogłoszenie wyników: 05.03.2019r.

Na Wydziale Nawigacyjnym trwa rekrutacja na:

 • kierunek Geoinforamatyka (studia stacjonarne II stopnia - magisterskie)

  Składanie dokumentów od 18.06.2018 do 01.03.2019
  Pokój 127, 130 od godziny 8:00 do 14:00 tel : 914809510, 914809461, 914809354
  Ogłoszenie wyników 04.03.2019

 • kierunek Nawigacja (studia niestacjonarne I stopnia - inżynierskie)

  Składanie dokumentów od 18.06.2018 do 14.12.2018
  Pokój 127, 130 od godziny 8:00 do 14:00 tel : 914809578, 914809358
  Ogłoszenie wyników 19.12.2018

 • kierunek Nawigacja (studia niestacjonarne II stopnia - magisterskie)

  Składanie dokumentów od 18.06.2018 do 14.12.2018
  Pokój 127, 130 od godziny 8:00 do 14:00 tel : 914809578, 914809358
  Ogłoszenie wyników 19.12.2018

Drugi nabór na studia niestacjonarne na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu AM uruchamia dodatkowy nabór na studia niestacjonarne. Posiadamy jeszcze wolne miejsca na następujących kierunkach

Wolne miejsca na studiach niestacjonarnych

Trwa nabór na studia niestacjonarne na Wydziale Nawigacyjnym.

Nowy kierunek - Zarządzanie, studia licencjackie

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Program studiów dla nowego kierunku prowadzonego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu AM dostosowany jest do potrzeb rynku pracy. Zakłada on ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami z branży TSL (Transport Spedycja Logistyka), w tym z podmiotami związanymi z gospodarką morską. Studia realizowane będą przy wykorzystaniu nowoczesnej bazy dydaktycznej Uczelni. 

Trwa nabór w Akademii Morskiej w Szczecinie – zapraszamy kandydatów

Otworzyliśmy nabór uzupełniający na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych w Akademii Morskiej w Szczecinie: na kandydatów czekamy do 14 września 2018 r