Kandydaci na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie, w dniu 12.07.2016 r. zakończono pierwszą rekrutację na studia 2016/17. Jej wyniki opublikowane zostały na stronie internetowej w dniu dzisiejszym.
Informacje o przyjęciu na studia można sprawdzić logując się danymi podanymi w trakcie rejestracji, w zakładce: http://www.rekrutacjawww.am.szczecin.pl/ lub na tablicach informacyjnych przed dziekanatami.
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne Akademii Morskiej w Szczecinie na podstawie:
 • art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, zm. Dz.U. z  2015 r. poz. 357, Dz.U. z 2014 r. poz. 1198, Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, Dz.U. z 2014 r. poz. 1004, Dz.U. z 2014 r. poz. 768, Dz.U. z 2014 r. poz. 7, Dz.U. z 2013 r. poz. 1650, Dz.U. z 2013 r. poz. 1588, Dz.U. z 2013 r. poz. 1005, Dz.U. z 2013 r. poz. 829, Dz.U. z 2013 r. poz. 675, Dz.U. z 2012 r. poz. 1544, Dz.U. z 2012 r. poz. 742, Dz.U. 2011 Nr 84, poz. 455) zwanej dalej ustawą,
 • uchwały nr 9/2014 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 21.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 w Akademii Morskiej w Szczecinie zwanej dalej uchwałą,
podjęły decyzję o uruchomieniu dodatkowych naborów uzupełniających.

Wydział Nawigacyjny

zamyka pierwszy nabór na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
 • nawigacja, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • nawigacja, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
 • geodezja i kartografia, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • transport, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • informatyka, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie.
przedłuża termin naboru na studia niestacjonarne I stopnia na kierunkach:
 • geodezja i kartografia, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • informatyka, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
składanie dokumentów do 16 września 2016 r., ogłoszenie wyników 19 września 2016 r.

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego ogłasza nabór dodatkowy, uzupełniający na studia
stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
 • nawigacja, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • nawigacja, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
 • geodezja i kartografia, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • transport, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • informatyka, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
składanie dokumentów do 16 września 2016 r., ogłoszenie wyników 19 września 2016 r.

Wydział Mechaniczny 

zamyka pierwszy nabór na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
 • mechatronika, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie.
Dziekan Wydziału Mechanicznego ogłasza nabór dodatkowy, uzupełniający na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
 • mechatronika, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
składanie dokumentów do 16 września 2016 r., ogłoszenie wyników 19 września 2016 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu 

zamyka pierwszy nabór na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
 • logistyka, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • transport, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne II stopnia magisterskie.
Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu ogłasza nabór dodatkowy, uzupełniający na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
 • transport, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
składanie dokumentów do 16 września 2016 r., ogłoszenie wyników 19 września 2016 r.

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatny kurs z matematyki przygotowujący do poprawkowego egzaminu maturalnego „PITAGORAS 2016”.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno Ekonomicznego- Transportu  przyjmuje dokumenty w pokoju 103  (I piętro) w budynku przy ul. H. Pobożnego 11, tel. 91- 48 09 820, -739
w godz. 8.00-15.00.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego  przyjmuje dokumenty w pokoju 174 lub 175 (I piętro) w budynku przy ul. Wały Chrobrego 1-2, tel. 91- 48 09 380, -512, -513 w godz. 8.00-15.00.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego przyjmuje dokumenty w pokoju 131
(I piętro) w budynku przy ul. Wały Chrobrego 1-2, tel. 91- 48 09 735, w godz. 8.00-15.00.

Termin składania  dokumentów na studiach stacjonarne  – do 12.07.2016r.

Ogłoszenie wyników – 15.07.2016r.

Szanowni Kandydaci,
Dnia 20.06.2016 r. rozpoczyna się rekrutacja na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie.  W tym roku  uległy zmianie wytyczne odnośnie badań lekarskich niezbędnych do uzyskania międzynarodowego morskiego świadectwa zdrowia, które obowiązuje na kierunkach objętych Konwencją STCW – praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich. W związku z tym prosimy wszystkich kandydatów na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika o jak najwcześniejsze rozpoczęcie badań lekarskich. W tym celu należy zgłosić się do komisji rekrutacyjnej właściwego wydziału, uiścić opłatę rekrutacyjną (85zł)  i pobrać skierowanie na badania lekarskie.  Wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao SA VII O/Szczecin 16124018641111000022055615. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają członkowie wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

Akademia Morska w Szczecinie informuje, że 20 czerwca 2016 r. rozpoczyna się rekrutacja na rok akademicki 2016/2017. Od tego dnia można dokonywać rejestracji elektronicznej oraz składać dokumenty na studia we właściwym dziekanacie.
Akademia Morska w Szczecinie zaprasza w dniu 15 kwietnia 2016r. na „Dzień otwarty” w godzinach 12.00-17.30.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że PRZEDŁUŻONO nabór na studia niestacjonarne II-go stopnia na kierunek TRANSPORT
Komplety dokumentów przyjmowane są w budynku przy ul. H. Pobożnego 11 (pok. 21)
tel. 91 48 09 640

Termin składania kompletów dokumentów
 • studia niestacjonarne– do 14.04.2016 r. – ogłoszenie wyników – 15.04.2016 r.
Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych i zapoznania się z naszą ofertą.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że od 25.01.2016 r. uruchomiono nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia na kierunek TRANSPORT
Komplety dokumentów przyjmowane będą w budynku przy ul. H. Pobożnego 11 (pok. 21)
tel. 91 48 09 640

Termin składania kompletów dokumentów
 • studia stacjonarne –do 23.02.2016 r. - ogłoszenie wyników – 25.02.2016r.
 • studia niestacjonarne– do 05.04.2016 r. – ogłoszenie wyników – 07.04.2016 r.
Akademia Morska w Szczecinie zaplanowała udział w następujących imprezach targowych:
Akademia Morska w Szczecinie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na lekcję w planetarium.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że uruchomiono drugi nabór na studia niestacjonarne:
I-go stopnia na kierunek Logistyka
II-go stopnia na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Komplety dokumentów przyjmowane będą w budynku przy ul. H. Pobożnego 11  w godz. 8:00-15:00 (pok. 16)
Tel. 91 48 09 630

Termin składania kompletów dokumentów
- studia niestacjonarne – do 15.10.2015 r. – ogłoszenie wyników – 16.10.2015 r.
Komunikat Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego informuje, że od 20.07.2015 r. uruchomiono drugi nabór na studia stacjonarne I-go stopnia na kierunek:

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
Komplety dokumentów proszę składać w dziekanacie wydziału (pok. 174 lub 175) w godz. 8:00-15:00
Tel. 91 48 09 512, 91 48 09 513, 91 48 09 380
Termin składania kompletów dokumentów   – do 19.09.2015 r. Ogłoszenie wyników – 23.09.2015r.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nawigacyjnego
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego informuje, że od 20.07.2015 r. uruchomiono drugi nabór na studia stacjonarne I-go stopnia na kierunek:
 • NAWIGACJA
 • TRANSPORT
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • INFORMATYKA
Komplety dokumentów proszę składać w dziekanacie wydziału (pok. 130) w godz. 8:00-15:00
Tel. 91 48 09 355, 91 48 09 515
Termin składania kompletów dokumentów   – do 19.09.2015 r. Ogłoszenie wyników – 23.09.2015r.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że od 20.07.2015 r. uruchomiono drugi nabór na studia stacjonarne I-go stopnia na kierunek:
 • ZARZĄDZANIE I  INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • TRANSPORT
 • LOGISTYKA
Przedłużono nabór na studia stacjonarne II-go stopnia na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Komplety dokumentów przyjmowane będą w budynku przy ul. H. Pobożnego 11  w godz. 8:00-15:00 (pok. 17)
Tel. 91 48 09 631, 91 48 09 663, 91 48 09 686
Termin składania kompletów dokumentów   – do 19.09.2015 r. Ogłoszenie wyników – 23.09.2015r.
Akademia Morska w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatny kurs z matematyki przygotowujący do poprawkowego egzaminu maturalnego „PITAGORAS 2015”.