Trwają ostatnie dni naboru na studia niestacjonarne na wydziałach: nawigacyjnym i mechanicznym.
Wydział Nawigacyjnych przyjmuje chętnych tylko do 15 grudnia 2017 r. Wydział Mechaniczny prowadzi rekrutację na studia I stopnia do 20 grudnia 2017 r., na studia II stopnia do 28 lutego 2018 r.

Sesja zjazdowa na kierunkach nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika trwa 10 tygodni:
 • od stycznia do marca – studia I stopnia,
 • od marca do czerwca – studia II stopnia.
W lutym mija termin rekrutacji na semestr zimowy studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu.

Dokładny opis terminów naboru na bieżący rok akademicki przedstawiamy poniżej.

Rok akademicki 2017/2018

Studia niestacjonarne

Wydział Nawigacyjny
studia I i II stopnia – nawigacja:
 • rekrutacja do 15.12.2017 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 20.12.2017 r.
studia I i II stopnia – nawigacja w języku angielskim:
 • rekrutacja do 30.11.2017 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 20.12.2017 r.
Wydział Mechaniczny
studia I stopnia:
 • rekrutacja do 20.12.2017 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 14.01.2018 r.
studia II stopnia – mechanika i budowa maszyn:
 • rekrutacja do 28.02.2018 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 4.03.2018 r.
studia II stopnia – mechanika i budowa maszyn w języku angielskim:
 • rekrutacja do 30.11.2017 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 4.03.2018 r.
Studia stacjonarne

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Studia II stopnia – zarządzanie i inżynieria produkcji, transport, transport w języku angielskim
 • rekrutacja do 20.02.2018 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 22.06.2018 r.
Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych i zapoznania się z naszą ofertą.  
Decyzją dziekanów Wydziałów Nawigacyjnego, Mechanicznego oraz Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, ogłaszamy drugi nabór na studia stacjonarne.

Kandydaci na studia wciąż mają szansę dołączyć do grona studentów AM w nadchodzącym roku akademickim 2017/18.
Czekamy na zgłoszenia kandydatów:

WYDZIAŁ NAWIGACYJNYstudia stacjonarne I stopnia na kierunkach:
 • Nawigacja – studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • geodezja i kartografia – studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • transport – studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • informatyka – studia stacjonarne I stopnia inżynierskie;
  Przyjmowanie dokumentów i rejestracja elektroniczna kandydatów od 17 lipca do 15 września 2017 r.
  Ogłoszenie wyników rekrutacji 18 września 2017 r.
WYDZIAŁ MECHANICZNY studia stacjonarne I stopnia na kierunkach:
 • mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • mechatronika – studia stacjonarne I stopnia inżynierskie;
  Przyjmowanie dokumentów i rejestracja elektroniczna kandydatów od 17 lipca do 15 września 2017 r.
  Ogłoszenie wyników rekrutacji 18 września 2017 r.
WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU studia stacjonarne I stopnia na kierunkach:
 • logistyka – studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • transport – studia stacjonarne I stopnia inżynierskie;
 • zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne I stopnia inżynierskie;
  Przyjmowanie dokumentów i rejestracja elektroniczna kandydatów od 17 lipca do 15 września 2017 r.
  Ogłoszenie wyników rekrutacji 18 września 2017 r.
Akademia Morska w Szczecinie zaprasza zainteresowanych maturzystów na kurs z matematyki, przygotowujący do poprawkowego egzaminu maturalnego.

Maturzyści ze Szczecina i okolic, którym nie powiodło się na egzaminie z matematyki w maju, mogą skorzystać z „korepetycji”, by powtórzyć materiał obejmujący cały zakres wiedzy niezbędnej, by zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym.

Zajęcia będą odbywać się od 7 do 18 sierpnia 2016 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00, w sali nr 19 w gmachu głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 1-2.

Na zajęcia nie obowiązują zapisy – zgłosić się może każdy, kto chce odbyć kurs. Kontynuowanie kursu jest dobrowolne – nie trzeba uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Kierujemy tę propozycję do osób chcących skorzystać z wiedzy i umiejętności kadry akademickiej, by jak najlepiej przygotować się do egzaminu poprawkowego i uzyskać świadectwo maturalne jeszcze w tym roku.

Zajęcia poprowadzi dr hab. Lech Kasyk, prof. AM, kierownik Zakładu Matematyki. – Uczniowie, którzy nie zdają matury, co roku mają podobny problem: boją się matematyki – mówi Lech Kasyk. – By zdać egzamin trzeba przede wszystkim pokonać ten strach i rozwiązywać jak najwięcej zadań, ćwiczenie umiejętności to klucz do sukcesu – dodaje.

Podczas intensywnego kursu uczniowie będą więc ćwiczyć rozwiązywanie zadań, przerobią materiał ze wszystkich dziedzin określonych wymogami Ministra Edukacji, a – co najważniejsze – będą też mogli o wszystko zapytać, by rozwiać swoje wątpliwości.

Kurs jest kontynuacją akcji Pitagoras 2017, tj. maturalnego kursu przygotowawczego z matematyki, który prowadziliśmy w AM od lutego tego roku. Ci, którym nie powiodło się w pierwszym terminie, mogą skorzystać z naszej pomocy również teraz – przed egzaminem poprawkowym.

Kursy Pitagoras to corocznie wznawiany projekt, którego początki sięgają 2009 roku. Serdecznie zapraszamy na te bezpłatne wakacyjne korepetycje z matematyki.

Badanie losów zawodowych absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzone jest od 2012 r. i ma charakter panelowy.

 Prowadzimy je na podstawie uzyskanej zgody na przetwarzanie danych. Studenci wypełniają ankiety, których wyniki analizujemy na podstawie metody ilościowej opartej o technikę CAWI. Zaletą prowadzenia badań techniką CAWI jest szybkie dotarcie do wszystkich respondentów przy użyciu narzędzi informatycznych oraz fakt, że zapewnia respondentom poczucie większej anonimowości.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia Akademii Morskiej z rocznika 2014 występują w rejestrach ZUS w 66%, natomiast 34% nie jest tam rejestrowanych.

Spośród absolwentów rocznika 2014 Wydziału Nawigacyjnego – po roku od obrony 69% osób pracuje zawodowo, 1% prowadzi działalność gospodarczą, 30% nie jest aktywna zawodowo – kontynuują naukę, pracują za granicą.

Spośród nich 47% pracuje w oparciu o umowę o pracę; o umowę cywilno-prawną: 18%; 32% na kontraktach lub projektach,  2% odbywa staże, a 1% pracuje bez umowy.

Po roku od obrony wśród absolwentów Wydziału Mechanicznego z rocznika 2014 78% osób pracuje zawodowo, 22% nie jest aktywna zawodowo. Wśród nich 68% zatrudnionych jest w oparciu o kontrakt lub projekt, natomiast na umowę o pracę zatrudnionych jest 32%.

Aktywność zawodowa już trzy lata po obronie wygląda następująco (dane dla rocznika 2012): 95% absolwentów Wydziału Mechanicznego ma stałą pracę, 5% prowadzi działalność gospodarczą. 92,8% absolwentów Wydziału Nawigacyjnego ma stałą pracę, 1,4% prowadzi działalność gospodarczą, 5,8% nie pracuje. W przypadku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu 89,3% ma stałą pracę, 8,9% prowadzi działalność gospodarczą, 1,8% nie pracuje.

W ciągu trzech lat od obrony absolwenci osiągają wynagrodzenie na poziomie:

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu przyjmuje dokumenty od 9:00-14:00 w pokoju 103, telefon (91) 48 09 820

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunki:
 • Logistyka,
 • Transport,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  Przyjmowanie dokumentów do: 12.07.2017, ogłoszenie wyników: 14.07.2017
Studia niestacjonarne I stopnia
Kierunki:
 • Logistyka,
 • Transport,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  Przyjmowanie dokumentów do: 26.09.2017, ogłoszenie wyników: 28.09.2017
Studia niestacjonarne II stopnia
Kierunki:
 • Transport,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  Przyjmowanie dokumentów do: 26.09.2017, ogłoszenie wyników: 28.09.2017
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno Ekonomicznego- Transportu przyjmuje dokumenty w pokoju 103 (I piętro) w budynku przy ul. H. Pobożnego 11, tel. 91- 48 09 820, w godz. 9.00-14.00.

Termin składania dokumentów na studiach stacjonarne – do 12.07.2017r.
Ogłoszenie wyników – 14.07.2016r.
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego
przyjmuje dokumenty od 8:00-15:00 w pokoju 131, telefon 735

studia stacjonarne I stopnia
kierunek nawigacja, transport, geodezja i kartografia, informatyka do 12.07.2017, ogłoszenie wyników 14.07.2017
studia stacjonarne II stopnia
kierunek nawigacja do 22.09.2017, ogłoszenie wyników 22.09.2017

studia niestacjonarne I stopnia
kierunek nawigacja do 15.12.2017 ogłoszenie wyników 20.12.2017
kierunek geodezja i kartografia, informatyka do 22.09.2017, ogłoszenie wyników 22.09.2017
studia niestacjonarne II stopnia
kierunek nawigacja do 15.12.2017 ogłoszenie wyników 20.12.2017
kierunek geoinformatyka do 22.09.2017, ogłoszenie wyników 22.09.2017

Akademia Morska w Szczecinie informuje, że można już dokonywać rejestracji w Systemie Rekrutacji On-line Akademii Morskiej w Szczecinie.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na kierunki tzw. „pływające”, które będą wykonywać badania lekarskie w przychodni Akademii Morskiej w Szczecinie proszone są o dokonanie rejestracji w systemie w celu uzyskania skierowania.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Transportu informuje, o TRWAJĄCYM NABORZE:
 • Na studia niestacjonarne II –go stopnia na kierunku Transport:
  - Termin składania dokumentów – do 30.03.2017r. – ogłoszenie wyników 31.03.2017r.
Komplety dokumentów przyjmowane są w budynku przy ul. H. Pobożnego 11 (pok. 21), tel. 91 48 09 640
Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych i zapoznania się z naszą ofertą.  
Lista imprez targowych:
 • 20 stycznia 2017 – Białogard, ul. Grunwaldzka 46
 • 23 lutego 2017 – Sulechów, ul. Piaskowa 53
 • 28 lutego 2017 - Chojnice, ul. Huberta Wagnera 3
 • 2 marca 2017 - Świdwin, ul. Kościuszki 28
 • 7-8 marca 2017 - Gorzów Wielkopolski, ul. Słowiańska 73
 • 14 marca 2017 – Drawsko Pomorskie, ul. Dworcowa 2A
 • 14-15 marca 2017 - Zielona Góra, ul. Świętych Cyryla i Metodego 9
 • 17 marca 2017 - Człuchów, ul. Koszalińska 2
 • 20-21marca - Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A
 • 24-26 marca 2017 - Poznań, ul. Głogowska 14
 • 28 marca 2017 - Gryfice, ul. Piłsudskiego 35
 • 29 marca 2017 - Koszalin, ul. Gnieźnieńska 8
 • 29 marca 2017 - Międzyrzecz, ul. Piastowska 18
 • 30 marca 2017 - Choszczno, ul. Polna 5
 • 31 marca 2017 - Bytów, ul. Gdańska 57
 • 31 marca 2017- Pyrzyce, ul. Rolna 5
 • 3 kwietnia 2017 - Stargard, os. Zachód B15
 • 4-5 kwietnia 2017 - Szczecin, ul. Szafera 3/5/7
 • 6 kwietnia 2017 - Słupsk, ul. Niedziałkowskiego 2
 • 6 kwietnia 2017 – Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7A
 • 11 kwietnia 2017 - Brodnica, ul. Lidzbarska 14
 • 12 kwietnia 2017 – Grudziądz, ul. Konarskiego 39
 • 24 kwietnia 2017 – Żagań, ul. Pomorska 7
 • 26 kwietnia 2017 – Świebodzin, ul. Wojska Polskiego 6.
Przedłużamy termin rekrutacji na Wydziale Mechanicznym. Informujemy, że nabór na studia niestacjonarne drugiego stopnia – kierunek Mechanika i budowa maszyn ze specjalnością Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych potrwa do 14 marca 2017 roku.
Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie 27 lutego o 17:30 do Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 - sala 5-6. Zajęcia będziemy prowadzić dwa razy w tygodniu, po dwie godziny, do wyboru będą cztery grupy. 
Podczas spotkania będzie można dobrać dogodny termin i godzinę. Na zajęcia NIE OBOWIĄZUJĄ ZAPISY.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, o ROZPOCZĘCIU NABORU:
 • na studia stacjonarne II-go stopnia na kierunku: Transport
  – Termin składania dokumentów – do 23.02.2017r. – ogłoszenie wyników 24.02.2017r.
 • na studia stacjonarne II-go stopnia na kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  – Termin składania dokumentów – do 09.03.2017r. – ogłoszenie wyników 13.03.2017r.
 • na studia niestacjonarne II-go stopnia na kierunku: Transport.
  – Termin składania dokumentów – do 30.03.2017r. – ogłoszenie wyników 31.03.2017r.
Komplety dokumentów przyjmowane są w budynku przy ul. H. Pobożnego 11 (pok. 314)
tel. 91 48 09 666