Wybierz swój kierunek i rozpocznij studia z jeszcze w tym roku.
Trwa nabór uzupełniający na rok akademicki 2016/17 – czekamy na zgłoszenia kandydatów na studia.

Nabory uzupełniające uruchomiły następujące Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne Akademii Morskiej w Szczecinie:

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY
studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:

 • nawigacja, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • nawigacja, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
 • geodezja i kartografia, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • transport, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • informatyka, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
Termin naboru na studia niestacjonarne I stopnia na kierunkach:

 • geodezja i kartografia, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • informatyka, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
składanie dokumentów do 25 września 2016 r., ogłoszenie wyników 27 września 2016 r.

WYDZIAŁ MECHANICZNY 
studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:

 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
 • mechatronika, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
(składanie dokumentów do 16 września 2016 r. w budynku przy Wałach Chrobrego 1-2, ogłoszenie wyników 19 września 2016 r.).

WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU 

studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach

 • transport, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
(składanie dokumentów na studia stacjonarne – w budynku przy ul. H. Pobożnego 11, pok. 17 – do 16 września 2016 r., ogłoszenie wyników 19 września 2016 r.).
studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach:

 • transport, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • logistyka, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • transport, studia niestacjonarne II stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne II stopnia inżynierskie,
(składanie dokumentów na studia niestacjonarne – w budynku przy ul. H. Pobożnego 11, pok. 16 – do 25.09.2016 r., ogłoszenie wyników 30.09.2016 r.).