Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu przedłuża nabór na studia niestacjonarne na swoich kierunkach.

Do 7 października 2016 roku kandydaci mogą aplikować na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach: Transport, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz drugiego stopnia na kierunkach: Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Ogłoszenie wyników naboru 12 października 2016 r.