Jeszcze do 16 grudnia 2016 r. trwają nabory na studia niestacjonarne na Wydziałach Nawigacyjnym i Mechanicznym.

To ostatnia w tym roku szansa, by podjąć studia w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Na kandydatów czekają miejsca na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku nawigacja – transport morski. Na Wydziale Mechanicznym czekają miejsca na mechanice i budowie maszyn (ze specjalnością eksploatacja siłowni okrętowych) oraz mechatronice (spec. budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych).

Wyniki naboru ogłoszone zostaną 17 grudnia 2016 r.