Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego informuje, że dn. 07.07.2010r. została zakończona rekrutacja on-line na studia stacjonarne(dzienne) dla kierunku Nawigacja i Geodezja i Kartografia.
Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem zajęć w OSRM na kursie kandydackim w 2010r. 
więcej...
Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem zajęć w OSRM na kursie kandydackim w 2010r. 
więcej...
Na Wydziale Mechanicznym zostały uruchomione bezpośrednie numery telefonów kontaktowych do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
91 48 09 512, 91 48 09 513 (studia stacjonarne)
91 48 09 594, 91 48 09 380 (studia niestacjonarne)
Informujemy, że na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu został uruchomiony telefon kontaktowy bezpośrednio do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
91-48-09-678
Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu telefonu kontaktowego bezpośrednio dla komisji rekrutacyjnej na Wydziale Nawigacyjnym:
91-48-09-735 
pokój 131 
Informujemy, że wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2010/2011 wynosi 85,00zł.
Czynność Data Miejsce
Składanie dokumentów (*) WN do 5.07.2010 r.
WIET do 16.07.2010 r.
WM do 16.07.2010 r.
Dziekanat własciwego wydziału
Złożenie świadectwa dojrzałości WN do 14.07.2010 r.
WIET do 16.07.2010 r.
WM do 16.07.2010 r.
Dziekanat właściwego wydziału
Uzupełniające badania lekarskie W zależności od wybranej specjalności Przychodnia Akademii Morskiej w Szczecinie
Test sprawnościowy dla specjalności Ratownictwo Nie obowiązuje (**) Pływalnia Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie wyników rekrutacji WN 16.07.2010 r.
WIET 19.07.2010 r.
WM do 19.07.2010 r.
Tablica ogłoszeń właściwego wydziału

(*) - Jeżeli kandydat nie posiada świadectwa dojrzałości, może złożyć pozostałe wymagane dokumenty bez tego świadectwa. W takim przypadku, świadectwo musi być złożone do 14.07.2010. 

(**) - Test sprawnościowy dla specjalności Ratownictwo nie obowiązuje z powodu wprowadzenia rekrutacji na kierunek. Ostateczny wybór specjalności nastąpi po 3 semestrze.