Jeszcze do 16 grudnia 2016 r. trwają nabory na studia niestacjonarne na Wydziałach Nawigacyjnym i Mechanicznym.
Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych i zapoznania się z naszą ofertą. Lista imprez targowych :

12-13 września 2016 - Poznań, ul. Piotrowo 2
19-20 września 2016 – Toruń, ul. Gagarina 11
22-23 września 2016 - Szczecin, ul. Krakowska 71-79
28-29 września 2016 - Wrocław, ul. Janiszewskiego 8
30 września 2016 - Opole, ul. Mikołajczyka 16
17 października 2016 - Kostrzyn nad Odrą, ul. Fabryczna 5
19 października 2016 - Żagań, ul. Żarska 50
21 października 2016 - Goleniów, ul. Niepodległości 1
8 listopada 2016 – Polce, ul. Siedlecka 6
15 listopada 2016 Kołobrzeg, ul. 1 Maja 47
16 listopada 2016 – Szczecinek, ul Ks. Elżbiety 1
17 listopada 2016 - Koszalin ul. Chełmońskiego 7
17 listopada 2016 - Słubice, ul. Kościuszki 1
18 listopada 2016 – Słupsk, ul. N Niedziałkowskiego 2
6 grudnia 2016 - Sulęcin, ul. Witosa 49.
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu przedłuża nabór na studia niestacjonarne na swoich kierunkach.
 • na studia niestacjonarne I-go stopnia na kierunki: Logistyka, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • na studia niestacjonarne II-go stopnia na kierunki: Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.
Komplety dokumentów przyjmowane są w budynku przy ul. H. Pobożnego 11 (pok. 21)
tel. 91 48 09 640 Termin składania dokumentów
 • studia niestacjonarne – do 07.10.2016r. – ogłoszenie wyników 12.10.2016r.
Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych i zapoznania się z naszą ofertą.

Lista imprez targowych:

12-13 września 2016 - Poznań, ul. Piotrowo 2
19-20 września 2016 – Toruń, ul. Gagarina 11
22-23 września 2016 - Szczecin, ul. Krakowska 71-79
28-29 września 2016 - Wrocław, ul. Janiszewskiego 8
30 września 2016 - Opole, ul. Mikołajczyka 16
17 października 2016 - Kostrzyn nad Odrą, ul. Fabryczna 5
19 października 2016 - Żagań, ul. Żarska 50
21 października 2016 - Goleniów, ul. Niepodległości 1.
Wybierz swój kierunek i rozpocznij studia z jeszcze w tym roku.
Trwa nabór uzupełniający na rok akademicki 2016/17 – czekamy na zgłoszenia kandydatów na studia.
Kandydaci na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie, w dniu 12.07.2016 r. zakończono pierwszą rekrutację na studia 2016/17. Jej wyniki opublikowane zostały na stronie internetowej w dniu dzisiejszym.
Informacje o przyjęciu na studia można sprawdzić logując się danymi podanymi w trakcie rejestracji, w zakładce: http://www.rekrutacjawww.am.szczecin.pl/ lub na tablicach informacyjnych przed dziekanatami.
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne Akademii Morskiej w Szczecinie na podstawie:
 • art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, zm. Dz.U. z  2015 r. poz. 357, Dz.U. z 2014 r. poz. 1198, Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, Dz.U. z 2014 r. poz. 1004, Dz.U. z 2014 r. poz. 768, Dz.U. z 2014 r. poz. 7, Dz.U. z 2013 r. poz. 1650, Dz.U. z 2013 r. poz. 1588, Dz.U. z 2013 r. poz. 1005, Dz.U. z 2013 r. poz. 829, Dz.U. z 2013 r. poz. 675, Dz.U. z 2012 r. poz. 1544, Dz.U. z 2012 r. poz. 742, Dz.U. 2011 Nr 84, poz. 455) zwanej dalej ustawą,
 • uchwały nr 9/2014 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 21.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 w Akademii Morskiej w Szczecinie zwanej dalej uchwałą,
podjęły decyzję o uruchomieniu dodatkowych naborów uzupełniających.

Wydział Nawigacyjny

zamyka pierwszy nabór na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
 • nawigacja, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • nawigacja, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
 • geodezja i kartografia, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • transport, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • informatyka, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie.
Termin naboru na studia niestacjonarne I stopnia na kierunkach:
 • geodezja i kartografia, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • informatyka, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
składanie dokumentów do 25 września 2016 r., ogłoszenie wyników 27 września 2016 r.

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego ogłasza nabór dodatkowy, uzupełniający na studia
stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
 • nawigacja, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • nawigacja, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
 • geodezja i kartografia, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • transport, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • informatyka, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
składanie dokumentów do 16 września 2016 r., ogłoszenie wyników 19 września 2016 r.

Wydział Mechaniczny 

zamyka pierwszy nabór na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
 • mechatronika, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie.
Dziekan Wydziału Mechanicznego ogłasza nabór dodatkowy, uzupełniający na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,
 • mechatronika, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
składanie dokumentów do 16 września 2016 r., ogłoszenie wyników 19 września 2016 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

zamyka pierwszy nabór na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
 • logistyka, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • transport, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne II stopnia magisterskie.
Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu ogłasza nabór dodatkowy, uzupełniający na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach: transport, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne II stopnia magisterskie,

składanie dokumentów na studia stacjonarne (w budynku przy ul. H. Pobożnego 11, pok. 17) do 16 września 2016 r., ogłoszenie wyników 19 września 2016 r.

Trwa nabór na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach:

 • transport, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • logistyka, studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie,
 • transport, studia niestacjonarne II stopnia inżynierskie,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne II stopnia inżynierskie,
składanie dokumentów na studia niestacjonarne (w budynku przy ul. H. Pobożnego 11, pok. 16) do 25.09.2016 r., ogłoszenie wyników 30.09.2016 r.
Akademia Morska w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatny kurs z matematyki przygotowujący do poprawkowego egzaminu maturalnego „PITAGORAS 2016”.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno Ekonomicznego- Transportu  przyjmuje dokumenty w pokoju 103  (I piętro) w budynku przy ul. H. Pobożnego 11, tel. 91- 48 09 820, -739
w godz. 8.00-15.00.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego  przyjmuje dokumenty w pokoju 174 lub 175 (I piętro) w budynku przy ul. Wały Chrobrego 1-2, tel. 91- 48 09 380, -512, -513 w godz. 8.00-15.00.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego przyjmuje dokumenty w pokoju 131
(I piętro) w budynku przy ul. Wały Chrobrego 1-2, tel. 91- 48 09 735, w godz. 8.00-15.00.

Termin składania  dokumentów na studiach stacjonarne  – do 12.07.2016r.

Ogłoszenie wyników – 15.07.2016r.

Szanowni Kandydaci,
Dnia 20.06.2016 r. rozpoczyna się rekrutacja na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie.  W tym roku  uległy zmianie wytyczne odnośnie badań lekarskich niezbędnych do uzyskania międzynarodowego morskiego świadectwa zdrowia, które obowiązuje na kierunkach objętych Konwencją STCW – praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich. W związku z tym prosimy wszystkich kandydatów na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika o jak najwcześniejsze rozpoczęcie badań lekarskich. W tym celu należy zgłosić się do komisji rekrutacyjnej właściwego wydziału, uiścić opłatę rekrutacyjną (85zł)  i pobrać skierowanie na badania lekarskie.  Wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao SA VII O/Szczecin 16124018641111000022055615. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają członkowie wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

Akademia Morska w Szczecinie informuje, że 20 czerwca 2016 r. rozpoczyna się rekrutacja na rok akademicki 2016/2017. Od tego dnia można dokonywać rejestracji elektronicznej oraz składać dokumenty na studia we właściwym dziekanacie.
Akademia Morska w Szczecinie zaprasza w dniu 15 kwietnia 2016r. na „Dzień otwarty” w godzinach 12.00-17.30.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że PRZEDŁUŻONO nabór na studia niestacjonarne II-go stopnia na kierunek TRANSPORT
Komplety dokumentów przyjmowane są w budynku przy ul. H. Pobożnego 11 (pok. 21)
tel. 91 48 09 640

Termin składania kompletów dokumentów
 • studia niestacjonarne– do 14.04.2016 r. – ogłoszenie wyników – 15.04.2016 r.
Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych i zapoznania się z naszą ofertą.