Komisja rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego informuje o drugim naborze na kierunki: 
UWAGA! SOBOTA I NIEDZIELA 13 - 14.07.2013
dodatkowe dni na składanie dokumentów rekrutacyjnych Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że komplety dokumentów rekrutacyjnych na rok akademicki 2013/2014 przyjmowane są w pok. 103 przy ul. H. Pobożnego 11 w godzinach 9.00 - 14.00 (tel. 91 48 09 820) 
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego przyjmuje dokumenty w pokoju 131( pierwsze piętro), telefon 91 4809735.
Wysokość opłaty rekrutacyjnej dot. kandydatów uczestniczących w rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 wynosi 85 zł.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej wystawy i zapoznania się z ofertą Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych: 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że przedłużono nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia ( 1,5 roczne magisterskie) na kierunek Transport. 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że uruchomiono dodatkowy nabór na studia stacjonarne II-go stopnia ( 1,5 roczne magisterskie) na kierunekTransport.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że uruchomiono nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia ( 1,5 roczne magisterskie) na kierunek Transport
Przedłużona rekrutacja na studia niestacjonarne WIET 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że uruchomiono dodatkowy nabór na studia niestacjonarne I-go stopnia (3,5 letnie inżynierskie) i II-go stopnia ( 1,5 roczne magisterskie) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz na studia niestacjonarne I-go stopnia (3,5 letnie inżynierskie) na kierunku Transport i na kierunku Logistyka.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że uruchomiono dodatkowy nabór na studia stacjonarne I-go stopnia (3,5 letnie inżynierskie) i II-go stopnia ( 1,5 roczne magisterskie) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz na studia stacjonarne I-go stopnia (3,5 letnie inżynierskie) na kierunku Transport.
Na Wydziale Nawigacyjnym w dn. 22.08.2012r. uruchomiono dodatkowy nabór na studia stacjonarne I stopnia kierunek Informatyka. 
Składanie dokumentów do dnia 20.09.2012r., ogłoszenie wyników rekrutacji dnia 21.09.2012r.

Informujemy, że Akademia Morska w Szczecinie przedłuża nabór na wybrane kierunki studiów w roku akademickim 2012/2013. Szczegóły poniżej. 

Przedłużono rekrutację na studia stacjonarne:
 • I stopnia na kierunek:
  • Transport
 • II stopnia na kierunek:
  • Nawigacja
przedłużono rekrutację na studia niestacjonarne:
 • I stopnia na kierunki:
  • Geodezja i kartografia
  • Informatyka
Składanie dokumentów do dnia 20.09.2012r., ogłoszenie wyników rekrutacji dnia 21.09.2012r.

Przedłużono rekrutację na studia niestacjonarne I i II stopnia
 • na kierunek: Nawigacja
Składanie dokumentów do dnia 14.12.2012r., ogłoszenie wyników rekrutacji dnia 17.12.2012r
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że uruchomiono dodatkowy nabór na studia stacjonarne I-go stopnia (3,5 letnie inżynierskie) i II-go stopnia ( 1,5 roczne magisterskie) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz na studia stacjonarne I-go stopnia (3,5 letnie inżynierskie) na kierunku Transport