Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego informuje, że uruchomiono II nabór na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2014/2015 na kierunki:
  1. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
  2. MECHATRONIKA
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że uruchomiono:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego przyjmuje dokumenty w pokoju 130(pierwsze piętro) w budynku przy ul. Wały Chrobrego 1-2
tel. (91) 48 09 510, 461, 354 w godz. 10.00-14.00
Zapraszamy zainteresowanych maturzystów do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach przygotowujących do matury poprawkowej z matematyki.
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne w bieżącym roku wynosi 85 zł.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu przyjmuje dokumenty w pokoju 103 (pierwsze piętro) w budynku przy ul. H. Pobożnego 11
tel. (91) 48 09 820
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego informuje, że przedłużono nabór na studia niestacjonarne II-go stopnia na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn do dnia 11 kwietnia 2014 r.

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na „Dni otwarte” w terminie 14-15 marca 2014 r. Uczelnia udostępnia do zwiedzania obiekty mieszczące się:

  • w budynku głównym Akademii Morskiej w Szczecinie - Wały Chrobrego 1-2,
  • na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu - ul. H. Pobożnego 11,
  • w Obiekcie Dydaktycznym Instytutu Geoinformatyki -  ul. Żołnierska 46.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że uruchomiono DRUGI nabór na studia stacjonarne II-go stopnia ( 1,5 roczne magisterskie) na kierunek Transport.
Zapraszamy tegorocznych maturzystów do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach z matematyki.
Akademia Morska w Szczecinie planuje udział w następujących targach edukacyjnych:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że uruchomiono nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia ( 1,5 roczne magisterskie) na kierunek Transport.
Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do odwiedzenia stoiska i zapoznania się z ofertą dydaktyczną na targach edukacyjnych:
STUDIA NIESTACJONARNE

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje o drugim naborze na kierunek:
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia niestacjonarne I i II stopnia
oraz o przedłużonym naborze na kierunek:
  • Transport - studia niestacjonarne I stopnia
Komisja rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego informuje o przedłużonym naborze na kierunek:
  • geodezja i kartografia - studia niestacjonarne.