Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne informują, że na stronie wyniki.am.szczecin.pl dostępne są wyniki rekrutacji dla poszczególnych wydziałów, daty zamieszczenia wyników wyszukiwania będą zgodne z datami ogłoszenia wyników na poszczególnych wydziałach. 

wyniki.am.szczecin.pl
Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 w Akademii Morskiej w Szczecinie są określone w załączniku do Uchwały Nr 13/2012 Senatu Akademii Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
Akademia Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia na Pomorzu Zachodnim uzyskała dofinansowanie kształcenia na kierunku Informatyka. W ramach dofinansowania przyszli studenci mogą liczyć na wsparcie w postaci...
 • 1000 zł stypendium dla połowy studentów,
 • zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki prowadzonych w małych grupach,
 • płatnych staży w firmach branży IT,
 • szkoleń specjalistycznych z zakresu systemów przetwarzania sygnałów i systemów wbudowanych,
 • wizyt studyjnych w międzynarodowych ośrodkach dydaktyczno-badawczych,
 • szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji.
Nowatorską w skali kraju inicjatywą będzie wsparcie dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Osoby te poza wymienionym wcześniej korzyściami będą objęte dodatkową opieką. Między innymi zostanie zatrudniony tłumacz języka migowego. Będzie on obecny na wszystkich zajęciach dydaktycznych, jak również będzie pośredniczył językowo w niezbędnych kontaktach z administracją uczelni, urzędami itp. 

Dzięki temu osoby niesłyszące będą mogły brać aktywny udział we wszystkich zajęciach obowiązkowych i nieobowiązkowych oferowanych przez Akademię Morską w Szczecinie oraz otrzymają niezbędne wsparcie pozwalające im porozumieć się z otoczeniem we wszystkich ważnych sprawach. Będzie również istniała możliwość skorzystania z "banku aparatów słuchowych" prowadzonym w PZG w Szczecinie, w ramach którego osoby z wadą słuchu będą mogły otrzymać wsparcie związane z wymianą lub naprawą aparatu słuchowego. 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostanie również zakupiony nowoczesny sprzęt i symulatory, które zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym. 

Więcej informacji na http://informatyka.am.szczecin.pl
Akademia Morska w Szczecinie uzyskała dofinansowanie kształcenia na kierunkach Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym. W ramach dofinansowania przyszli studenci mogą liczyć na wsparcie w postaci...
 • 1000 zł stypendium dla prawie połowy studentów,
 • bezpłatnych zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki prowadzonych w małych grupach,
 • wizyt studyjnych w międzynarodowych ośrodkach dydaktyczno-badawczych,
 • szkolenie z obsługi AutoCAD 2D,
 • szkolenie z zakresu programowania sterowników PLC,
 • szkoleń z zakresu "ABC przedsiębiorczości" oraz "Ochrona środowiska naturalnego i rozwiązania proekologiczne w procesie produkcji".
Po IV semestrze studiów projekt przewiduje dwumiesięczne staże, za które studenci otrzymają wynagrodzenie.


Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostanie również zakupiony nowoczesny sprzęt i symulatory, które zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego przyjmuje dokumenty w pokoju 131 
(I piętro) w godzinach 8:00-15:00, telefon 914809735
Akademia Morska w Szczecinie informuje, że od 1 czerwca 2012 w poszczególnych dziekanatach uczelni przyjmowane są dokumenty na studia na rok akademicki 2012/2013. Rekrutacja online już trwa. 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu ogłasza nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia (magisterskie) na kierunek TRANSPORT, specjalność Systemy Transportu Zintegrowanego (STZ) na rok akademicki 2010/2011: 
 • Rekrutacja na studia stacjonarne - do 24.03.2011 r. Rozpoczęcie zajęć - 14.03.2011 r. (od semestru letniego)
 • Rekrutacja na studia niestacjonarne - do 01.04.2011 r. Rozpoczęcie zajęć - 02.04.2011 r. (od semestru letniego)
Zasady rekrutacji dostępne są na stronach www AM i w dziekanacie Wydziału
Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie ogłasza dodatkowy nabór na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (studia inżynierskie) w roku akademickim 2010/2011. 
Studia I stopnia na kierunki Mechanika i budowa maszyn oraz Mechatronika:
 • termin składania dokumentów: 15.01.2010r.
 • czas trwania zjazdu: 24.01.2011r. - 02.04.2011r.
Studia II stopnia na kierunek Mechanika i budowa Maszyn:
 • termin składania dokumentów: 05.03.2011r.
 • czas trwania zjazdu: 14.03.2011r. - 31.05.2011r.
Zasady rekrutacji dostępne są na stronach www AM i w dziekanacie Wydziału.
Informujemy, że Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza nabór uzupełniający na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2010/2011.
Akademia Morska w Szczecinie uzyskała dofinansowanie dla projektu obejmującego: 
 • stypendia na tzw. kierunkach zamawianych w wysokości 1000 zł miesięcznie
 • indywidualne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki
 • zajęcia specjalistyczne – AutoCad 2D oraz programowanie
 • płatne staże zagraniczne
Nabór uzupełniający na studia stacjonarne na Akademii Morskiej w Szczecinie Informujemy, że Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wszystkich trzech wydziałów Akademii Morskiej w Szczecinie ogłaszają II nabór na studia stacjonarne na rok akademicki 2010/2011. 
Informujemy, że na stronie wyniki.am.szczecin.pl zostały opublikowane wyniki rekrutacji na Wydział Nawigacyjny, Mechaniczny oraz Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011. 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego informuje, że dn. 07.07.2010r. została zakończona rekrutacja on-line na studia stacjonarne(dzienne) dla kierunku Nawigacja i Geodezja i Kartografia.
Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem zajęć w OSRM na kursie kandydackim w 2010r. 
więcej...