Akademia Morska w Szczecinie informuje, że od 1 czerwca 2012 w poszczególnych dziekanatach uczelni przyjmowane są dokumenty na studia na rok akademicki 2012/2013. Rekrutacja online już trwa. 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu ogłasza nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia (magisterskie) na kierunek TRANSPORT, specjalność Systemy Transportu Zintegrowanego (STZ) na rok akademicki 2010/2011: 
  • Rekrutacja na studia stacjonarne - do 24.03.2011 r. Rozpoczęcie zajęć - 14.03.2011 r. (od semestru letniego)
  • Rekrutacja na studia niestacjonarne - do 01.04.2011 r. Rozpoczęcie zajęć - 02.04.2011 r. (od semestru letniego)
Zasady rekrutacji dostępne są na stronach www AM i w dziekanacie Wydziału
Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie ogłasza dodatkowy nabór na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (studia inżynierskie) w roku akademickim 2010/2011. 
Studia I stopnia na kierunki Mechanika i budowa maszyn oraz Mechatronika:
  • termin składania dokumentów: 15.01.2010r.
  • czas trwania zjazdu: 24.01.2011r. - 02.04.2011r.
Studia II stopnia na kierunek Mechanika i budowa Maszyn:
  • termin składania dokumentów: 05.03.2011r.
  • czas trwania zjazdu: 14.03.2011r. - 31.05.2011r.
Zasady rekrutacji dostępne są na stronach www AM i w dziekanacie Wydziału.
Informujemy, że Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza nabór uzupełniający na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2010/2011.
Akademia Morska w Szczecinie uzyskała dofinansowanie dla projektu obejmującego: 
  • stypendia na tzw. kierunkach zamawianych w wysokości 1000 zł miesięcznie
  • indywidualne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki
  • zajęcia specjalistyczne – AutoCad 2D oraz programowanie
  • płatne staże zagraniczne
Nabór uzupełniający na studia stacjonarne na Akademii Morskiej w Szczecinie Informujemy, że Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wszystkich trzech wydziałów Akademii Morskiej w Szczecinie ogłaszają II nabór na studia stacjonarne na rok akademicki 2010/2011. 
Informujemy, że na stronie wyniki.am.szczecin.pl zostały opublikowane wyniki rekrutacji na Wydział Nawigacyjny, Mechaniczny oraz Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011. 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego informuje, że dn. 07.07.2010r. została zakończona rekrutacja on-line na studia stacjonarne(dzienne) dla kierunku Nawigacja i Geodezja i Kartografia.
Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem zajęć w OSRM na kursie kandydackim w 2010r. 
więcej...
Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem zajęć w OSRM na kursie kandydackim w 2010r. 
więcej...
Na Wydziale Mechanicznym zostały uruchomione bezpośrednie numery telefonów kontaktowych do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
91 48 09 512, 91 48 09 513 (studia stacjonarne)
91 48 09 594, 91 48 09 380 (studia niestacjonarne)
Informujemy, że na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu został uruchomiony telefon kontaktowy bezpośrednio do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
91-48-09-678
Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu telefonu kontaktowego bezpośrednio dla komisji rekrutacyjnej na Wydziale Nawigacyjnym:
91-48-09-735 
pokój 131 
Informujemy, że wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2010/2011 wynosi 85,00zł.