Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że uruchomiono dodatkowy nabór na studia stacjonarne II-go stopnia ( 1,5 roczne magisterskie) na kierunekTransport.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że uruchomiono nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia ( 1,5 roczne magisterskie) na kierunek Transport
Przedłużona rekrutacja na studia niestacjonarne WIET 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że uruchomiono dodatkowy nabór na studia niestacjonarne I-go stopnia (3,5 letnie inżynierskie) i II-go stopnia ( 1,5 roczne magisterskie) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz na studia niestacjonarne I-go stopnia (3,5 letnie inżynierskie) na kierunku Transport i na kierunku Logistyka.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że uruchomiono dodatkowy nabór na studia stacjonarne I-go stopnia (3,5 letnie inżynierskie) i II-go stopnia ( 1,5 roczne magisterskie) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz na studia stacjonarne I-go stopnia (3,5 letnie inżynierskie) na kierunku Transport.
Na Wydziale Nawigacyjnym w dn. 22.08.2012r. uruchomiono dodatkowy nabór na studia stacjonarne I stopnia kierunek Informatyka. 
Składanie dokumentów do dnia 20.09.2012r., ogłoszenie wyników rekrutacji dnia 21.09.2012r.

Informujemy, że Akademia Morska w Szczecinie przedłuża nabór na wybrane kierunki studiów w roku akademickim 2012/2013. Szczegóły poniżej. 

Przedłużono rekrutację na studia stacjonarne:
 • I stopnia na kierunek:
  • Transport
 • II stopnia na kierunek:
  • Nawigacja
przedłużono rekrutację na studia niestacjonarne:
 • I stopnia na kierunki:
  • Geodezja i kartografia
  • Informatyka
Składanie dokumentów do dnia 20.09.2012r., ogłoszenie wyników rekrutacji dnia 21.09.2012r.

Przedłużono rekrutację na studia niestacjonarne I i II stopnia
 • na kierunek: Nawigacja
Składanie dokumentów do dnia 14.12.2012r., ogłoszenie wyników rekrutacji dnia 17.12.2012r
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu informuje, że uruchomiono dodatkowy nabór na studia stacjonarne I-go stopnia (3,5 letnie inżynierskie) i II-go stopnia ( 1,5 roczne magisterskie) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz na studia stacjonarne I-go stopnia (3,5 letnie inżynierskie) na kierunku Transport
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne informują, że na stronie wyniki.am.szczecin.pl dostępne są wyniki rekrutacji dla poszczególnych wydziałów, daty zamieszczenia wyników wyszukiwania będą zgodne z datami ogłoszenia wyników na poszczególnych wydziałach. 

wyniki.am.szczecin.pl
Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013 w Akademii Morskiej w Szczecinie są określone w załączniku do Uchwały Nr 13/2012 Senatu Akademii Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
Akademia Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia na Pomorzu Zachodnim uzyskała dofinansowanie kształcenia na kierunku Informatyka. W ramach dofinansowania przyszli studenci mogą liczyć na wsparcie w postaci...
 • 1000 zł stypendium dla połowy studentów,
 • zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki prowadzonych w małych grupach,
 • płatnych staży w firmach branży IT,
 • szkoleń specjalistycznych z zakresu systemów przetwarzania sygnałów i systemów wbudowanych,
 • wizyt studyjnych w międzynarodowych ośrodkach dydaktyczno-badawczych,
 • szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji.
Nowatorską w skali kraju inicjatywą będzie wsparcie dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Osoby te poza wymienionym wcześniej korzyściami będą objęte dodatkową opieką. Między innymi zostanie zatrudniony tłumacz języka migowego. Będzie on obecny na wszystkich zajęciach dydaktycznych, jak również będzie pośredniczył językowo w niezbędnych kontaktach z administracją uczelni, urzędami itp. 

Dzięki temu osoby niesłyszące będą mogły brać aktywny udział we wszystkich zajęciach obowiązkowych i nieobowiązkowych oferowanych przez Akademię Morską w Szczecinie oraz otrzymają niezbędne wsparcie pozwalające im porozumieć się z otoczeniem we wszystkich ważnych sprawach. Będzie również istniała możliwość skorzystania z "banku aparatów słuchowych" prowadzonym w PZG w Szczecinie, w ramach którego osoby z wadą słuchu będą mogły otrzymać wsparcie związane z wymianą lub naprawą aparatu słuchowego. 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostanie również zakupiony nowoczesny sprzęt i symulatory, które zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym. 

Więcej informacji na http://informatyka.am.szczecin.pl
Akademia Morska w Szczecinie uzyskała dofinansowanie kształcenia na kierunkach Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym. W ramach dofinansowania przyszli studenci mogą liczyć na wsparcie w postaci...
 • 1000 zł stypendium dla prawie połowy studentów,
 • bezpłatnych zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki prowadzonych w małych grupach,
 • wizyt studyjnych w międzynarodowych ośrodkach dydaktyczno-badawczych,
 • szkolenie z obsługi AutoCAD 2D,
 • szkolenie z zakresu programowania sterowników PLC,
 • szkoleń z zakresu "ABC przedsiębiorczości" oraz "Ochrona środowiska naturalnego i rozwiązania proekologiczne w procesie produkcji".
Po IV semestrze studiów projekt przewiduje dwumiesięczne staże, za które studenci otrzymają wynagrodzenie.


Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostanie również zakupiony nowoczesny sprzęt i symulatory, które zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego przyjmuje dokumenty w pokoju 131 
(I piętro) w godzinach 8:00-15:00, telefon 914809735
Akademia Morska w Szczecinie informuje, że od 1 czerwca 2012 w poszczególnych dziekanatach uczelni przyjmowane są dokumenty na studia na rok akademicki 2012/2013. Rekrutacja online już trwa.