Czynność Data Miejsce
Składanie dokumentów (*) WN do 5.07.2010 r.
WIET do 16.07.2010 r.
WM do 16.07.2010 r.
Dziekanat własciwego wydziału
Złożenie świadectwa dojrzałości WN do 14.07.2010 r.
WIET do 16.07.2010 r.
WM do 16.07.2010 r.
Dziekanat właściwego wydziału
Uzupełniające badania lekarskie W zależności od wybranej specjalności Przychodnia Akademii Morskiej w Szczecinie
Test sprawnościowy dla specjalności Ratownictwo Nie obowiązuje (**) Pływalnia Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie wyników rekrutacji WN 16.07.2010 r.
WIET 19.07.2010 r.
WM do 19.07.2010 r.
Tablica ogłoszeń właściwego wydziału

(*) - Jeżeli kandydat nie posiada świadectwa dojrzałości, może złożyć pozostałe wymagane dokumenty bez tego świadectwa. W takim przypadku, świadectwo musi być złożone do 14.07.2010. 

(**) - Test sprawnościowy dla specjalności Ratownictwo nie obowiązuje z powodu wprowadzenia rekrutacji na kierunek. Ostateczny wybór specjalności nastąpi po 3 semestrze.