Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu ogłasza nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia (magisterskie) na kierunek TRANSPORT, specjalność Systemy Transportu Zintegrowanego (STZ) na rok akademicki 2010/2011: 
  • Rekrutacja na studia stacjonarne - do 24.03.2011 r. Rozpoczęcie zajęć - 14.03.2011 r. (od semestru letniego)
  • Rekrutacja na studia niestacjonarne - do 01.04.2011 r. Rozpoczęcie zajęć - 02.04.2011 r. (od semestru letniego)
Zasady rekrutacji dostępne są na stronach www AM i w dziekanacie Wydziału
Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie ogłasza dodatkowy nabór na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (studia inżynierskie) w roku akademickim 2010/2011. 
Studia I stopnia na kierunki Mechanika i budowa maszyn oraz Mechatronika:
  • termin składania dokumentów: 15.01.2010r.
  • czas trwania zjazdu: 24.01.2011r. - 02.04.2011r.
Studia II stopnia na kierunek Mechanika i budowa Maszyn:
  • termin składania dokumentów: 05.03.2011r.
  • czas trwania zjazdu: 14.03.2011r. - 31.05.2011r.
Zasady rekrutacji dostępne są na stronach www AM i w dziekanacie Wydziału.
Informujemy, że Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza nabór uzupełniający na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2010/2011.
Akademia Morska w Szczecinie uzyskała dofinansowanie dla projektu obejmującego: 
  • stypendia na tzw. kierunkach zamawianych w wysokości 1000 zł miesięcznie
  • indywidualne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki
  • zajęcia specjalistyczne – AutoCad 2D oraz programowanie
  • płatne staże zagraniczne
Nabór uzupełniający na studia stacjonarne na Akademii Morskiej w Szczecinie Informujemy, że Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wszystkich trzech wydziałów Akademii Morskiej w Szczecinie ogłaszają II nabór na studia stacjonarne na rok akademicki 2010/2011. 
Informujemy, że na stronie wyniki.am.szczecin.pl zostały opublikowane wyniki rekrutacji na Wydział Nawigacyjny, Mechaniczny oraz Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011. 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego informuje, że dn. 07.07.2010r. została zakończona rekrutacja on-line na studia stacjonarne(dzienne) dla kierunku Nawigacja i Geodezja i Kartografia.
Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem zajęć w OSRM na kursie kandydackim w 2010r. 
więcej...
Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem zajęć w OSRM na kursie kandydackim w 2010r. 
więcej...
Na Wydziale Mechanicznym zostały uruchomione bezpośrednie numery telefonów kontaktowych do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
91 48 09 512, 91 48 09 513 (studia stacjonarne)
91 48 09 594, 91 48 09 380 (studia niestacjonarne)
Informujemy, że na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu został uruchomiony telefon kontaktowy bezpośrednio do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
91-48-09-678
Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu telefonu kontaktowego bezpośrednio dla komisji rekrutacyjnej na Wydziale Nawigacyjnym:
91-48-09-735 
pokój 131 
Informujemy, że wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2010/2011 wynosi 85,00zł.
Czynność Data Miejsce
Składanie dokumentów (*) WN do 5.07.2010 r.
WIET do 16.07.2010 r.
WM do 16.07.2010 r.
Dziekanat własciwego wydziału
Złożenie świadectwa dojrzałości WN do 14.07.2010 r.
WIET do 16.07.2010 r.
WM do 16.07.2010 r.
Dziekanat właściwego wydziału
Uzupełniające badania lekarskie W zależności od wybranej specjalności Przychodnia Akademii Morskiej w Szczecinie
Test sprawnościowy dla specjalności Ratownictwo Nie obowiązuje (**) Pływalnia Akademii Morskiej w Szczecinie
Ogłoszenie wyników rekrutacji WN 16.07.2010 r.
WIET 19.07.2010 r.
WM do 19.07.2010 r.
Tablica ogłoszeń właściwego wydziału

(*) - Jeżeli kandydat nie posiada świadectwa dojrzałości, może złożyć pozostałe wymagane dokumenty bez tego świadectwa. W takim przypadku, świadectwo musi być złożone do 14.07.2010. 

(**) - Test sprawnościowy dla specjalności Ratownictwo nie obowiązuje z powodu wprowadzenia rekrutacji na kierunek. Ostateczny wybór specjalności nastąpi po 3 semestrze.