Wymagane dokumenty - WN - 2st

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty, które można pobrać pdf

  1. podanie o przyjęcie na studia
  2. ankietę osobową
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia za granicą, należy złożyć dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju)
  4. kserokopię suplementu
  5. dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz) oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA) Jeżeli będzie problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je  komisja rekrutacyjna.
  6. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
  7. dowód osobisty do wglądu
  8. dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni, w zakładce – REKRUTACJA tutaj

Kandydaci mogą przesłać dokumenty rekrutacyjne również drogą pocztową.