Przyjmujemy już Wasze dokumenty

Trwa rekrutacja na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie – na Wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym oraz Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu komisje rekrutacyjne czekają już na Wasze dokumenty. Do 10 lipca trwa rekrutacja na studia stacjonarne w AM.

Komisje rekrutacyjne działają przy dziekanacie każdego z wydziałów. Ogłoszenie wyników rekrutacji 13 lipca 2018 r.

OFERTA KIERUNKÓW – studia stacjonarne (REKRUTACJA DO 10 LIPCA):

Wydział Nawigacyjny

 • Geodezja i Kartografia
 • Informatyka
 • Nawigacja (w języku polskim oraz angielskim, studia I i II stopnia)
 • Oceanotechnika
 • Transport
 • Geoinformatyka (studia II stopnia)

Wydział Mechaniczny

 • Mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia)
 • Mechatronika

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

 • Logistyka
 • Transport (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I i II stopnia)