Drugi nabór na studia na Wydziale Nawigacyjnym

Wydział Nawigacyjny uruchamia dodatkowy nabór na studia niestacjonarne na:

  • kierunek Nawigacja I stopnia – inżynierskie
    Składanie dokumentów od 18.12.2018r. do 07.01.2019r., pokój 127, od godziny 8:00 do 14:00 tel : 91-48-09-578, 91-48-09-358.

    Ogłoszenie wyników: 08.01.2019r.

  • kierunek Nawigacja II stopnia – magisterskie
    Składanie dokumentów od 18.12.2018r. do 04.03.2019r., pokój 127, od godziny 8:00 do 14:00 tel : 91-48-09-578, 91-48-09-358.

    Ogłoszenie wyników: 05.03.2019r.