Nabór na uczelnię odbywa się według bardzo prostych zasad. Wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty.  Dla tych, którzy nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów Akademia Morska w Szczecinie organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Najniższa liczba punktów, z którą kwalifikowani byli kandydaci na poszczególne kierunki studiów w 2014 roku

Wydział Nawigacyjny
kierunek Nawigacja: 28,45
kierunek Transport: 27,25
kierunek Geodezja i kartografia: 34,45
kierunek Informatyka: 15,8

Wydział Mechaniczny
kierunek Mechatronika 19.45
kierunek Mechanika i budowa maszyn 10.6

Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu
kierunek Transport: 14,8
kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 17,7
kierunek Logistyka 13,25