• Wydział Nawigacyjny
  • Kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA »
   • Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
     • geoinformatyka
     • hydrografia

     Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić studentom poznanie szerokiego zakresu wiedzy dotyczącej pomiarów geodezyjnych oraz opracowania wszelkiego rodzaju map i analiz geoprzestrzennych. W trakcie studiów nauczysz się jak wytyczyć w terenie budynek, pomierzyć działkę i jak opracować Numeryczny Model Terenu przy pomocy drona. Dowiesz się co to ortofotomapa, jak ją wykonać a także, poznasz tajniki skaningu laserowego i opracowań 3D. Dowiesz się co to GIS (Geographic Information System) i jak wykorzystać potęgę danych geoprzestrzennych do uzyskiwania wielu praktycznych informacji, wykonując analizy w programach komputerowych. Od trzeciego roku studiów będziesz miał / miała możliwość poszerzania swojej wiedzy w kierunku geoinformatyki – budując bazy danych przestrzennych i projektując systemy geoinformatyczne lub hydrografii – wykonując w praktyce pomiary przy pomocy naszego sprzętu i łodzi pomiarowej Hydrograf XXI. Kierunek geodezja i kartografia na Akademii Morskiej w Szczecinie jest niezwykły. Nauczymy Cię wykonywać pomiary z powietrza, za pomocą dronów, z ziemi za pomocą specjalistycznych geodezyjnych urządzeń pomiarowych oraz pod wodą, gdzie obraz terenu jest „malowany dźwiękiem”.

     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
   • Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
     • geoinformatyka
     • hydrografia

     Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić studentom poznanie szerokiego zakresu wiedzy dotyczącej pomiarów geodezyjnych oraz opracowania wszelkiego rodzaju map i analiz geoprzestrzennych. W trakcie studiów nauczysz się jak wytyczyć w terenie budynek, pomierzyć działkę i jak opracować Numeryczny Model Terenu przy pomocy drona. Dowiesz się co to ortofotomapa, jak ją wykonać a także, poznasz tajniki skaningu laserowego i opracowań 3D. Dowiesz się co to GIS (Geographic Information System) i jak wykorzystać potęgę danych geoprzestrzennych do uzyskiwania wielu praktycznych informacji, wykonując analizy w programach komputerowych. Od trzeciego roku studiów będziesz miał / miała możliwość poszerzania swojej wiedzy w kierunku geoinformatyki – budując bazy danych przestrzennych i projektując systemy geoinformatyczne lub hydrografii – wykonując w praktyce pomiary przy pomocy naszego sprzętu i łodzi pomiarowej Hydrograf XXI. Kierunek geodezja i kartografia na Akademii Morskiej w Szczecinie jest niezwykły. Nauczymy Cię wykonywać pomiary z powietrza, za pomocą dronów, z ziemi za pomocą specjalistycznych geodezyjnych urządzeń pomiarowych oraz pod wodą, gdzie obraz terenu jest „malowany dźwiękiem”.

     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
   • Studia doktoranckie
    • Kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA, przejdź do strony: link »
  • Kierunek: INFORMATYKA, przejdź do strony: link »
   nowa specjalność: Systemy informatyczne
   • Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:
     • informatyka morska (IM)
     • systemy informatyczne (SI)

   • Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:
     • informatyka morska (IM)
     • systemy informatyczne (SI)
  • Kierunek: OCEANOTECHNIKA
   • Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
     • projektowanie i budowa okrętów (PiBO)
     • projektowanie i budowa jachtów (PiBJ)

     Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić studentom poznanie szerokich podstaw wiedzy z projektowania i budowy różnych obiektów pływających (statki transportowe, jednostki offshore, jachty, małe okręty wojenne, pływające drony i aparaty podwodne). Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji jakie uzyskuje student podczas studiów pozwalają na osiągnięcie dużej elastyczności w czasie planowania swojej kariery zawodowej. Program studiów został przygotowany przez profesorów oraz doktorów habilitowanych z wieloletnią praktyką i dorobkiem naukowym w zakresie teorii okrętu i projektowania jednostek pływających. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia mają minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na takich samych lub pokrewnych przedmiotach a także doświadczenie praktyczne – przemysłowe. Około 10% zajęć prowadzonych będzie przez osoby na co dzień pracujące w firmach prywatnych w obszarze związanym z projektowaniem i budową statków.
     Studenci mają do wyboru specjalności:

     • projektowanie i budowa okrętów (PiBO)
     • projektowanie i budowa jachtów (PiBJ)

     Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Szczecinie w pomieszczeniach Uczelni. W trakcie zajęć wykorzystywane będą m.in. laboratoria komputerowe, laboratoria projektowe oraz symulatory okrętowe, wyposażone w najnowocześniejsze i powszechnie stosowane oprogramowanie komputerowe. Do zajęć wykorzystywane będzie także oprogramowanie, z którym absolwent może się spotkać w przyszłym miejscu pracy w Polsce jak i na świecie. Niektóre zajęcia będą odbywały się w laboratoriach fizycznych, w których studenci poznają technologię budowy małych jednostek pływających np. jachtów wykonanych z laminatów poliestrowo – szklanych. Oprócz programu studiów w laboratoriach fizycznych, studenci będą mogli rozwijać własne zainteresowania w zakresie projektowania i budowy różnych jednostek pływających. Będą mogli w ramach studenckich kół naukowych brać udział w studenckich zawodach lub regatach np. rowerów wodnych WATERBIKE, prototypowych łodzi z napędem elektrycznym i ogniwami fotowoltaicznymi, dronów pływających i pojazdów podwodnych, itp.
     Absolwenci i absolwentki studiów na kierunku oceanotechnika mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską, w przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.
     Kierunek jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej.

     W szczególności zapraszamy kobiety.

     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie

     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie

   • Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
     • projektowanie i budowa okrętów (PiBO)
     • projektowanie i budowa jachtów (PiBJ)

     Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić studentom poznanie szerokich podstaw wiedzy z projektowania i budowy różnych obiektów pływających (statki transportowe, jednostki offshore, jachty, małe okręty wojenne, pływające drony i aparaty podwodne). Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji jakie uzyskuje student podczas studiów pozwalają na osiągnięcie dużej elastyczności w czasie planowania swojej kariery zawodowej. Program studiów został przygotowany przez profesorów oraz doktorów habilitowanych z wieloletnią praktyką i dorobkiem naukowym w zakresie teorii okrętu i projektowania jednostek pływających. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia mają minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na takich samych lub pokrewnych przedmiotach a także doświadczenie praktyczne – przemysłowe. Około 10% zajęć prowadzonych będzie przez osoby na co dzień pracujące w firmach prywatnych w obszarze związanym z projektowaniem i budową statków.
     Studenci mają do wyboru specjalności:

     • projektowanie i budowa okrętów (PiBO)
     • projektowanie i budowa jachtów (PiBJ)

     Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Szczecinie w pomieszczeniach Uczelni. W trakcie zajęć wykorzystywane będą m.in. laboratoria komputerowe, laboratoria projektowe oraz symulatory okrętowe, wyposażone w najnowocześniejsze i powszechnie stosowane oprogramowanie komputerowe. Do zajęć wykorzystywane będzie także oprogramowanie, z którym absolwent może się spotkać w przyszłym miejscu pracy w Polsce jak i na świecie. Niektóre zajęcia będą odbywały się w laboratoriach fizycznych, w których studenci poznają technologię budowy małych jednostek pływających np. jachtów wykonanych z laminatów poliestrowo – szklanych. Oprócz programu studiów w laboratoriach fizycznych, studenci będą mogli rozwijać własne zainteresowania w zakresie projektowania i budowy różnych jednostek pływających. Będą mogli w ramach studenckich kół naukowych brać udział w studenckich zawodach lub regatach np. rowerów wodnych WATERBIKE, prototypowych łodzi z napędem elektrycznym i ogniwami fotowoltaicznymi, dronów pływających i pojazdów podwodnych, itp.
     Absolwenci i absolwentki studiów na kierunku oceanotechnika mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską, w przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.
     Kierunek jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej.

     W szczególności zapraszamy kobiety.

     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie

     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie

  • Kierunek: NAWIGACJA »
   • Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • studia 4-letnie (8 semestrów), oferowane specjalności:
     • transport morski (TM)*
     • połowy morskie (PM))
     • inżynieria ruchu morskiego (IRM)
     • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne (PHiON)
     • ratownictwo (RAT) więcej ...
     • morskie systemy informatyczne (MSI)
     • eksploatacja jednostek pływających offshore (OFF)
     • transport morski i śródlądowy (TMiŚ)
     • górnictwo morskie (GM)
     • żeglarstwo morskie NOWOŚĆ!!

     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Celem kształcenia na kierunku nawigacja jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z nautyki i innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Program kształcenia obejmuje praktyki zawodowe morskie lub lądowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia.

     Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i śródlądowych, w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową. Mogą znaleźć zatrudnienie w służbach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, flocie połowowej, statkach pasażerskich, statkach offshore zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych. Mogą także zasilać lądowe służby eksploatacyjne, techniczne, administrację morską, instytucje klasyfikacyjne i służbę SAR.


     NOWOŚĆ
     Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego specjalności Żeglarstwo morskie są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, śródlądowych i jachtach morskich. Posiadają szeroką wiedzę z zakresu nautyki oraz praktyczne umiejętności posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami i systemami nawigacyjnymi. Ich kwalifikacje zawodowe i kompetencje odpowiadają standardom międzynarodowej konwencji STCW.
     Znajdują zatrudnienie na jednostkach floty handlowej, pasażerskiej, przemysłowej i usługowej lub na specjalistycznych statkach badawczych. Mogą również zasilać kadrę przedsiębiorstw związanych z żeglugą międzynarodową, służbami eksploatacyjnymi, technicznymi, administracją morską lub instytucjami klasyfikacyjnymi.
   • Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
    • studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:
     • - transport morski (TM)*
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Celem kształcenia na kierunku nawigacja jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z nautyki i innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Program kształcenia obejmuje praktyki zawodowe morskie lub lądowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia.

     Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i śródlądowych, w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową. Mogą znaleźć zatrudnienie w służbach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, flocie połowowej, statkach pasażerskich, statkach offshore zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych. Mogą także zasilać lądowe służby eksploatacyjne, techniczne, administrację morską, instytucje klasyfikacyjne i służbę SAR.
   • Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), oferowana specjalność:
     • transport morski (TM)
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Celem kształcenia na kierunku nawigacja jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z nautyki i innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Program kształcenia obejmuje praktyki zawodowe morskie lub lądowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia.

     Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i śródlądowych, w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową. Mogą znaleźć zatrudnienie w służbach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, flocie połowowej, statkach pasażerskich, statkach offshore zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych. Mogą także zasilać lądowe służby eksploatacyjne, techniczne, administrację morską, instytucje klasyfikacyjne i służbę SAR.
   • Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
    • studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), oferowana specjalność:
     • transport morski (TM)*)
     • * planowane jest utworzenie grupy dydaktycznej z wykładowym językiem angielskim
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Celem kształcenia na kierunku nawigacja jest zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z nautyki i innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Program kształcenia obejmuje praktyki zawodowe morskie lub lądowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia.

     Absolwenci są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich i śródlądowych, w przedsiębiorstwach związanych z żeglugą międzynarodową. Mogą znaleźć zatrudnienie w służbach i flocie handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, flocie połowowej, statkach pasażerskich, statkach offshore zabezpieczających pola naftowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na nowoczesnych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych. Mogą także zasilać lądowe służby eksploatacyjne, techniczne, administrację morską, instytucje klasyfikacyjne i służbę SAR.
  • Kierunek: TRANSPORT »
   • Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
     • inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego (IBTM)
     • technologie i systemy nawigacyjne (TiSN)
     • technologie systemów bezzałogowych NOWOŚĆ!!
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania transportu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi oraz nowoczesnych systemów nawigacyjnych i transportowych. Miejsca pracy absolwentów to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu i systemów transportowych, a także jednostki badawcze, techniczne i normatywne w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa i tworzenia przepisów.


     NOWOŚĆ
     Absolwent specjalności Technologie systemów bezzałogowych posiada doskonałą znajomość systemów komputerowych, umożliwiającą zarządzanie nowoczesnymi systemami bezzałogowymi eksploatowanymi w różnych środowiskach, bazami danych oraz samodzielne projektowanie i pracę w zespole programistycznym. Dobrze zna problemy współczesnej transmisji danych wykorzystywanych w systemach bezzałogowych. Wiedza z zakresu elektroniki i automatyki pozwala mu na dokonywanie samodzielnej diagnostyki, napraw i montażu sprzętu. Absolwent potrafi projektować systemy wspomagania nawigacji, zna ich funkcjonowanie oraz protokoły transmisji i wymiany danych.

     Miejsca pracy absolwentów specjalności to przedsiębiorstwa zajmujące się wdrażaniem, diagnostyką, projektowaniem, eksploatacją i organizacją systemów transportowych, a w szczególności jednostek bezzałogowych latających, nawodnych i lądowych.
   • Studia doktoranckie
    • Kierunek: TRANSPORT, przejdź do strony: link »
  • Kierunek: GEOINFORMATYKA »
   • Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
    • Program studiów zapewnia studentom szerokie podstawy wiedzy z zakresu zarówno geodezji i kartografii, jak i informatyki oraz innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Nabyta przez przyszłych absolwentów wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne umożliwią im posługiwanie się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, programowanie aplikacji mobilnych i internetowych oraz praktyczne wykorzystanie języków skryptowych w szczególności w programach typu GIS. Bazowym językiem skryptowym w trakcie nauki będzie język Python. Program kształcenia przewiduje zdobycie wiedzy w następujących obszarach:

     • informatyka (340 h)
     • geodezja i kartografia (190 h)
     • fotogrametria i teledetekcja (135 h)
     • systemy GIS (220 h)
     • kształcenie ogólne (210 h)

     Zajęcia prowadzone będą w Szczecinie w salach AM. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną m.in.: skaner laserowy, UAV wraz z symulatorem, Total Station oraz odbiorniki GNSS, 17 nowych stacji graficznych do przetwarzania danych, nowa stacja graficzno-fotogrametryczna, system niezbędny do nauki oprogramowywania danych 3D w środowisku wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (m.in. z zestawami gogli VR). Dodatkowo w ramach studiów wykorzystywane będzie najnowocześniejsze oprogramowanie geodezyjne oraz oprogramowanie do integracji danych geodezyjnych i multi-sensorycznych zakupione z funduszy UE.
     Absolwenci i absolwentki studiów na kierunku geoinformatyka mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w firmach geoinformatycznych, geodezyjnych, informatycznych, urzędach, pracowniach projektowych oraz instytucjach naukowo-badawczych.
     Kierunek jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej.

     W szczególności zapraszamy kobiety.

     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
   • Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
    • Program studiów zapewnia studentom szerokie podstawy wiedzy z zakresu zarówno geodezji i kartografii, jak i informatyki oraz innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej. Nabyta przez przyszłych absolwentów wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne umożliwią im posługiwanie się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, programowanie aplikacji mobilnych i internetowych oraz praktyczne wykorzystanie języków skryptowych w szczególności w programach typu GIS. Bazowym językiem skryptowym w trakcie nauki będzie język Python. Program kształcenia przewiduje zdobycie wiedzy w następujących obszarach:

     • informatyka (340 h)
     • geodezja i kartografia (190 h)
     • fotogrametria i teledetekcja (135 h)
     • systemy GIS (220 h)
     • kształcenie ogólne (210 h)

     Zajęcia prowadzone będą w Szczecinie w salach AM. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną m.in.: skaner laserowy, UAV wraz z symulatorem, Total Station oraz odbiorniki GNSS, 17 nowych stacji graficznych do przetwarzania danych, nowa stacja graficzno-fotogrametryczna, system niezbędny do nauki oprogramowywania danych 3D w środowisku wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (m.in. z zestawami gogli VR). Dodatkowo w ramach studiów wykorzystywane będzie najnowocześniejsze oprogramowanie geodezyjne oraz oprogramowanie do integracji danych geodezyjnych i multi-sensorycznych zakupione z funduszy UE.
     Absolwenci i absolwentki studiów na kierunku geoinformatyka mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w firmach geoinformatycznych, geodezyjnych, informatycznych, urzędach, pracowniach projektowych oraz instytucjach naukowo-badawczych.
     Kierunek jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej.

     W szczególności zapraszamy kobiety.

     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
  • Kierunek: GEOINFORMATYKA (studia podyplomowe), przejdź do strony: link »
  • Kierunek: PILOTAŻ MORSKI (studia podyplomowe), przejdź do strony: link »
  • Kierunek: INSPEKCJE MORSKIE FSC, PSC (studia podyplomowe), przejdź do strony: link »
  • Kierunek: Programowanie aplikacji internetowych (studia podyplomowe), przejdź do strony: link »
  • Kierunek: Programowanie komputerów (studia podyplomowe), przejdź do strony: link »
  • Kierunek: Analizy statystyczne i eksploracja danych (studia podyplomowe), przejdź do strony: link »
  • Kierunek: Radiokomunikacja (studia podyplomowe), przejdź do strony: link »
  • Kierunek: Technologie informacyjne na morzu (studia podyplomowe), przejdź do strony: link »
 • Wydział Mechaniczny
  • Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN »
   nowa specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych
   • Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • (również studia w języku angielskim)
     studia 4-letnie (8 semestrów), oferowane specjalności:
     • eksploatacja siłowni okrętowych (ESO) Kierunki dyplomowania:
      • układy napędowe z silnikami tłokowymi
      • napędy turbinowe
      • eksploatacja zbiornikowców
      • eksploatacja chemikaliowców
      • eksploatacja chłodnicowców
      • eksploatacja gazowców
      • komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową
      • napędy turbinowe
      • eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych NOWOŚĆ!!
     • diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)
     studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
     • diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)
     • diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych (DiRSW)
     • zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE) – studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie.

     Absolwent specjalności diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, w stoczniach i zakładach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, kopalnie, przepompownie, jako specjalista diagnostyk.

     Absolwent specjalności diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych posiada umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne.

     Absolwent specjalności eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może być zatrudniony jako oficer mechanik na statku, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych i w służbach dozoru technicznego, przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego.

     Absolwent specjalności ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów może być zatrudniony w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach, portach oraz w zakładach przemysłowych.

     Absolwent specjalności budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych otrzymuje wykształcenie specjalistyczne, odpowiadające potrzebom nowoczesnej floty i przemysłu maszynowego. Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i pokrewnych.


     NOWOŚĆ
     Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych posiada kwalifikacje niezbędne do nadzorowania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz przygotowanie do bezpiecznej pracy na statku oraz jachcie motorowym w charakterze oficera mechanika okrętowego na poziomie operacyjnym i zarządzania. Dysponuje wiedzą z zakresu diagnostyki, remontów i eksploatacji siłowni okrętowych, maszyn i urządzeń energetycznych, instalacji przemysłowych oraz maszyn i układów mechaniki okrętowej.

     Przygotowany jest do pracy na statku, w stoczniach i zakładach produkcyjnych i remontowych, służbach technicznych towarzystw klasyfikacyjnych, służbach dozoru technicznego armatorów.
   • Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
    • (również studia w języku angielskim)
     studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowane specjalności:
     • budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie.

     Absolwent specjalności diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, w stoczniach i zakładach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, kopalnie, przepompownie, jako specjalista diagnostyk.

     Absolwent specjalności diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych posiada umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne.

     Absolwent specjalności eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może być zatrudniony jako oficer mechanik na statku, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych i w służbach dozoru technicznego, przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego.

     Absolwent specjalności ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów może być zatrudniony w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach, portach oraz w zakładach przemysłowych.

     Absolwent specjalności budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych otrzymuje wykształcenie specjalistyczne, odpowiadające potrzebom nowoczesnej floty i przemysłu maszynowego. Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i pokrewnych.
   • Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), oferowane specjalności:
     • eksploatacja siłowni okrętowych (ESO) Kierunki dyplomowania:
      • układy napędowe z silnikami tłokowymi
      • napędy turbinowe
      • eksploatacja zbiornikowców
      • eksploatacja chemikaliowców
      • eksploatacja chłodnicowców
      • eksploatacja gazowców
      • komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową
      • elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania
    • 3,5-letnie studia na specjalnościach:
     • ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie.

     Absolwent specjalności diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, w stoczniach i zakładach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, kopalnie, przepompownie, jako specjalista diagnostyk.

     Absolwent specjalności diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych posiada umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne.

     Absolwent specjalności eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może być zatrudniony jako oficer mechanik na statku, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych i w służbach dozoru technicznego, przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego.

     Absolwent specjalności ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów może być zatrudniony w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach, portach oraz w zakładach przemysłowych.

     Absolwent specjalności budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych otrzymuje wykształcenie specjalistyczne, odpowiadające potrzebom nowoczesnej floty i przemysłu maszynowego. Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i pokrewnych.
   • Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
    • (również studia w języku angielskim)
     studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), oferowana specjalność:
     • budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Absolwent specjalności eksploatacja siłowni okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, być zatrudniony w stoczniach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, oczyszczalnie ścieków, przepompownie.

     Absolwent specjalności diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może pełnić funkcję oficera w załodze maszynowej statków morskich, w stoczniach i zakładach remontowych oraz w działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw jak: elektrociepłownie, papiernie, huty, porty, kopalnie, przepompownie, jako specjalista diagnostyk.

     Absolwent specjalności diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych posiada umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Może być zatrudniony w zakładach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz w przedsiębiorstwach energetyki odnawialnej, nadzoru eksploatacji siłowni wiatrowych morskich i lądowych, w zakładach produkujących urządzenia elektryczne, elektrowniach i elektrociepłowniach, firmach produkujących konstrukcje wsporcze, osprzęt, urządzenia i układy izolacyjne.

     Absolwent specjalności eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych po uzyskaniu dyplomu oficera mechanika wachtowego może być zatrudniony jako oficer mechanik na statku, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych i w służbach dozoru technicznego, przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego.

     Absolwent specjalności ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów może być zatrudniony w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach, portach oraz w zakładach przemysłowych.

     Absolwent specjalności budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych otrzymuje wykształcenie specjalistyczne, odpowiadające potrzebom nowoczesnej floty i przemysłu maszynowego. Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i pokrewnych.
   • Studia podyplomowe
    • roczne studia studia na specjalności:
     • Transport LNG i Eksploatacja Terminali, przejdź do strony: link »
  • Kierunek: MECHATRONIKA »
   • Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • (również studia w języku angielskim)
     studia 4-letnie (8 semestrów), oferowana specjalność:
     • elektroautomatyka okrętowa (EO) link »
     • mechatronika systemów energetycznych, przejdź do strony: link »
     studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:
     • mechatronika systemów energetycznych (MSE) link »
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Absolwent specjalności elektroautomatyka okrętowa jest przygotowany do pracy wśród członków załóg obiektów pływających jako oficer elektroautomatyk okrętowy, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych, w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn oraz układów mechatronicznych.

     Absolwenci specjalności mechatronika systemów energetycznych są przygotowani do zajmowania stanowisk pracy w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach remontowych przedsiębiorstw produkcyjnych, w służbach nadzoru technicznego przedsiębiorstw, w towarzystwach klasyfikacyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, związanych z przemysłem okrętowym i maszynowym oraz w jednostkach zajmujących się diagnozowaniem i serwisowaniem maszyn i urządzeń wraz z ich układami mechatronicznymi.
   • Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • studia 4-letnie (8 semestrów), oferowane specjalności:
     • elektroautomatyka okrętowa (EO)
     • mechatronika systemów energetycznych (MSE)
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Absolwent specjalności elektroautomatyka okrętowa jest przygotowany do pracy wśród członków załóg obiektów pływających jako oficer elektroautomatyk okrętowy, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych, w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn oraz układów mechatronicznych.

     Absolwenci specjalności mechatronika systemów energetycznych są przygotowani do zajmowania stanowisk pracy w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach remontowych przedsiębiorstw produkcyjnych, w służbach nadzoru technicznego przedsiębiorstw, w towarzystwach klasyfikacyjnych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, związanych z przemysłem okrętowym i maszynowym oraz w jednostkach zajmujących się diagnozowaniem i serwisowaniem maszyn i urządzeń wraz z ich układami mechatronicznymi.
  • Kierunek: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (studia doktoranckie), przejdź do strony: link »
 • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  • Kierunek: LOGISTYKA »
   nowa specjalność: eksploatacja terminali kontenerowych
   • Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
     • logistyka przedsiębiorstw (LP)
     • logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)
     • logistyka portów jachtowych (LPJ)
     • eksploatacja terminali kontenerowych NOWOŚĆ!!
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Absolwent tej specjalności jest profesjonalnie przygotowany do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i informacjami w przedsiębiorstwie. Potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy oraz monitorować procesy gospodarcze, w tym transportowe; ma umiejętności projektowania procesów produkcyjnych i transportowych. Podejmuje decyzje strategiczne i operacyjne w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji i zmienności otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w przedsiębiorstwach różnej wielkości, krajowych i międzynarodowych, także we własnych firmach (szczególnym obszarem preferencji są przedsiębiorstwa branży TSL). Może znaleźć zatrudnienie jako specjalista logistyki w przedsiębiorstwie, operator branży TSL, projektant i doradca zajmujący się logistyką, transportem i spedycją, ekspert logistyczny w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

     Posługuje się profesjonalnie językiem obcym, zwłaszcza angielskim, zna terminologię logistyczno-transportową oraz potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem.


     NOWOŚĆ
     Absolwenci specjalności Eksploatacja Terminali Kontenerowych posiadają ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania w ramach wybranych podmiotów gospodarczych. Znają i rozumieją istotę zarządzania terminalami oraz zasady ich funkcjonowania. Rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę obsługi klienta. Posiadają umiejętności organizowania i realizacji działalności operacyjnej, usprawniania zarządzania w obszarach funkcjonalnych, zarządzania specjalistycznymi funkcjami i procesami oraz doboru i szkolenia personelu w wybranych podmiotach gospodarczych.
   • Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
     • logistyka przedsiębiorstw (LP)
     • logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)
     • logistyka portów jachtowych (LPJ)
     • eksploatacja terminali kontenerowych NOWOŚĆ!!
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Absolwent tej specjalności jest profesjonalnie przygotowany do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i informacjami w przedsiębiorstwie. Potrafi diagnozować i rozwiązywać problemy oraz monitorować procesy gospodarcze, w tym transportowe; ma umiejętności projektowania procesów produkcyjnych i transportowych. Podejmuje decyzje strategiczne i operacyjne w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji i zmienności otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w przedsiębiorstwach różnej wielkości, krajowych i międzynarodowych, także we własnych firmach (szczególnym obszarem preferencji są przedsiębiorstwa branży TSL). Może znaleźć zatrudnienie jako specjalista logistyki w przedsiębiorstwie, operator branży TSL, projektant i doradca zajmujący się logistyką, transportem i spedycją, ekspert logistyczny w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

     Posługuje się profesjonalnie językiem obcym, zwłaszcza angielskim, zna terminologię logistyczno-transportową oraz potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem.
  • Kierunek: TRANSPORT »
   nowa specjalność: eksploatacja portów jachtowych
   • Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • (również studia w języku angielskim)
     studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
     • eksploatacja terminali kontenerowych (ETK)
     • eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)
     • żegluga śródlądowa (ŻŚ)
     • logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)
     • eksploatacja portów jachtowych NOWOŚĆ!!
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Absolwenci tego kierunku mają wiedzę z zakresu:
     • inżynierii ruchu transportowego,
     • inżynierii środków transportu,
     • analizy systemów transportowych,
     • zarządzania procesami eksploatacyjnymi,
     • logistyki transportu.
     Są specjalistami w zakresie nowoczesnego transportu ładunków, eksploatacji terminali transportu zintegrowanego i centrów logistycznych oraz organizacji zarządzania łańcuchem transportowym "dom–dom". Mają umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach eksploatacyjnych i projektowo-konstrukcyjnych transportu, logistyki i spedycji w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze oraz w instytucjach związanych z szeroko pojętym transportem. Biegle posługują się zawodowym językiem angielskim. Posiadają możliwości uzyskania certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.


     NOWOŚĆ
     Absolwenci specjalności Eksploatacja Portów Jachtowych uzyskują wszechstronną wiedzę w zakresie infrastruktury żeglarskiej oraz zarządzania nowoczesnym zapleczem turystycznym, umożliwiającą podejmowanie pracy zawodowej w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych, administracyjnych, jednostkach eksploatacyjnych transportu. Przygotowani są do podejmowania pracy w firmach zarządzających marinami, przystaniami, itp. Posiadają dobrą znajomość wybranego języka obcego oraz umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy zawodowej.
   • Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
    • studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:
     • systemy transportu zintegrowanego (STZ)
     • intelligent transport systems (ITS)
     • inland shipping management (ISM)
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Absolwenci tego kierunku mają wiedzę z zakresu:
     • inżynierii ruchu transportowego,
     • inżynierii środków transportu,
     • analizy systemów transportowych,
     • zarządzania procesami eksploatacyjnymi,
     • logistyki transportu.
     Są specjalistami w zakresie nowoczesnego transportu ładunków, eksploatacji terminali transportu zintegrowanego i centrów logistycznych oraz organizacji zarządzania łańcuchem transportowym "dom–dom". Mają umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach eksploatacyjnych i projektowo-konstrukcyjnych transportu, logistyki i spedycji w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze oraz w instytucjach związanych z szeroko pojętym transportem. Biegle posługują się zawodowym językiem angielskim. Posiadają możliwości uzyskania certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.
   • Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
     • eksploatacja terminali kontenerowych (ETK)
     • logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)
     • żegluga śródlądowa (ŻŚ)
     • eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)
     • eksploatacja portów jachtowych NOWOŚĆ!!
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Absolwenci tego kierunku mają wiedzę z zakresu:
     • inżynierii ruchu transportowego,
     • inżynierii środków transportu,
     • analizy systemów transportowych,
     • zarządzania procesami eksploatacyjnymi,
     • logistyki transportu.
     Są specjalistami w zakresie nowoczesnego transportu ładunków, eksploatacji terminali transportu zintegrowanego i centrów logistycznych oraz organizacji zarządzania łańcuchem transportowym "dom–dom". Mają umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach eksploatacyjnych i projektowo-konstrukcyjnych transportu, logistyki i spedycji w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze oraz w instytucjach związanych z szeroko pojętym transportem. Biegle posługują się zawodowym językiem angielskim. Posiadają możliwości uzyskania certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.
   • Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
    • studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:
     • systemy transportu zintegrowanego (STZ)
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Absolwenci tego kierunku mają wiedzę z zakresu:
     • inżynierii ruchu transportowego,
     • inżynierii środków transportu,
     • analizy systemów transportowych,
     • zarządzania procesami eksploatacyjnymi,
     • logistyki transportu.
     Są specjalistami w zakresie nowoczesnego transportu ładunków, eksploatacji terminali transportu zintegrowanego i centrów logistycznych oraz organizacji zarządzania łańcuchem transportowym "dom–dom". Mają umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej. Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach eksploatacyjnych i projektowo-konstrukcyjnych transportu, logistyki i spedycji w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze oraz w instytucjach związanych z szeroko pojętym transportem. Biegle posługują się zawodowym językiem angielskim. Posiadają możliwości uzyskania certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.
  • Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI »
   • Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • 3,5-letnie studia na specjalnościach:
     • Zarządzanie Jakością Produkcji i Usług (ZJPiU)
     • Zarządzanie Innowacjami w Produkcji i Usługach (ZIwPiU)
     • Zarządzanie Przemysłowymi Systemami Energetycznymi (ZPSE)
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw gospodarki morskiej.

     Ma umiejętności wyznaczania optymalnych celów strategicznych i operacyjnych oraz skutecznej organizacji, koordynacji i kontroli wyznaczonych zadań produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Jest przygotowany do zarządzania procesami logistycznymi w europejskim systemie transportowym oraz zarządzania transportem zintegrowanym. Dysponuje wiedzą o przedsiębiorczości, zasadach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, o etyce zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w globalnej gospodarce. Posiada umiejętności z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, zdobyte w laboratoriach naukowych wyposażonych w użytkowe oprogramowanie oraz na praktykach krajowych i zagranicznych. Biegle posługuje się zawodowym językiem angielskim. Posiada możliwości uzyskania certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.
   • Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
    • (również studia w języku angielskim)
     studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:
     • logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw gospodarki morskiej.

     Ma umiejętności wyznaczania optymalnych celów strategicznych i operacyjnych oraz skutecznej organizacji, koordynacji i kontroli wyznaczonych zadań produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Jest przygotowany do zarządzania procesami logistycznymi w europejskim systemie transportowym oraz zarządzania transportem zintegrowanym. Dysponuje wiedzą o przedsiębiorczości, zasadach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, o etyce zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w globalnej gospodarce. Posiada umiejętności z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, zdobyte w laboratoriach naukowych wyposażonych w użytkowe oprogramowanie oraz na praktykach krajowych i zagranicznych. Biegle posługuje się zawodowym językiem angielskim. Posiada możliwości uzyskania certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.
   • Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)
    • studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
     • zarządzanie jakością produkcji i usług (ZJPiU)
     • zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach (ZIwPiU)
     • zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE)
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw gospodarki morskiej.

     Ma umiejętności wyznaczania optymalnych celów strategicznych i operacyjnych oraz skutecznej organizacji, koordynacji i kontroli wyznaczonych zadań produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Jest przygotowany do zarządzania procesami logistycznymi w europejskim systemie transportowym oraz zarządzania transportem zintegrowanym. Dysponuje wiedzą o przedsiębiorczości, zasadach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, o etyce zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w globalnej gospodarce. Posiada umiejętności z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, zdobyte w laboratoriach naukowych wyposażonych w użytkowe oprogramowanie oraz na praktykach krajowych i zagranicznych. Biegle posługuje się zawodowym językiem angielskim. Posiada możliwości uzyskania certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.
   • Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
    • studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:
     • logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)
     Rekrutacja Akademia Morska w Szczecinie
     Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw gospodarki morskiej.

     Ma umiejętności wyznaczania optymalnych celów strategicznych i operacyjnych oraz skutecznej organizacji, koordynacji i kontroli wyznaczonych zadań produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Jest przygotowany do zarządzania procesami logistycznymi w europejskim systemie transportowym oraz zarządzania transportem zintegrowanym. Dysponuje wiedzą o przedsiębiorczości, zasadach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, o etyce zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w globalnej gospodarce. Posiada umiejętności z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, zdobyte w laboratoriach naukowych wyposażonych w użytkowe oprogramowanie oraz na praktykach krajowych i zagranicznych. Biegle posługuje się zawodowym językiem angielskim. Posiada możliwości uzyskania certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych.
   • Studia podyplomowe
    • roczne studia studia na specjalności:
     • Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska, przejdź do strony: link »
  • Kierunek: ZARZĄDZANIE I AUDITING W OCHRONIE ŚRODOWISKA (studia podyplomowe), przejdź do strony: link »
u