Aktualności

Pitagoras 2019 - kurs z matematyki dla maturzystów

 Tradycyjnie, po feriach, zapraszamy maturzystów do udziału w BEZPŁATNYM kursie przygotowującym do MATURY Z MATEMATYKI.

Drugi nabór na studia na Wydziale Nawigacyjnym

Wydział Nawigacyjny uruchamia dodatkowy nabór na studia niestacjonarne na:

Na Wydziale Nawigacyjnym trwa rekrutacja

Na Wydziale Nawigacyjnym trwa rekrutacja na:

Drugi nabór na studia niestacjonarne na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu AM uruchamia dodatkowy nabór na studia niestacjonarne. Posiadamy jeszcze wolne miejsca na następujących kierunkach

Wolne miejsca na studiach niestacjonarnych

Trwa nabór na studia niestacjonarne na Wydziale Nawigacyjnym.

Nowy kierunek - Zarządzanie, studia licencjackie

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Program studiów dla nowego kierunku prowadzonego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu AM dostosowany jest do potrzeb rynku pracy. Zakłada on ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami z branży TSL (Transport Spedycja Logistyka), w tym z podmiotami związanymi z gospodarką morską. Studia realizowane będą przy wykorzystaniu nowoczesnej bazy dydaktycznej Uczelni.

Trwa nabór w Akademii Morskiej w Szczecinie – zapraszamy kandydatów

Otworzyliśmy nabór uzupełniający na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych w Akademii Morskiej w Szczecinie: na kandydatów czekamy do 14 września 2018 r.

Przyjmujemy już Wasze dokumenty

Trwa rekrutacja na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie – na Wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym oraz Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu komisje rekrutacyjne czekają już na Wasze dokumenty. Do 10 lipca trwa rekrutacja na studia stacjonarne w AM.

Zobacz nowy film!

Zapoznaj się z filmem o Akademii Morskiej w Szczecinie

Nowy kierunek OCEANOTECHNIKA

Nowe kierunki kształcenia – OCEANOTECHNIKA

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić studentom poznanie szerokich podstaw wiedzy z projektowania i budowy różnych obiektów pływających (statki transportowe, jednostki offshore, jachty, małe okręty wojenne, pływające drony i aparaty podwodne).