Aktualności

Nowy kierunek - Geoinformatyka, studia magisterskie

Studia na tym kierunku trwają 1,5 roku (3 semestry). Program studiów zapewnia studentom szerokie podstawy wiedzy z zakresu zarówno geodezji i kartografii, jak i informatyki oraz innych powiązanych dziedzin nauki, pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej.