Akademia Morska w Szczecinie REKRUTUJE

Już w marcu można rozpocząć studia na kierunkach AMS - pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Sprawdź!

Wydział Nawigacyjny

Studia II stopnia:

Oceanotechnika (studia magisterskie, stacjonarne): nabór do 11.02.2020 r. Sprawdź

Geoinformatyka (studia magisterskie, stacjonarne): nabór do 15.02.2020 r. Sprawdź

Nawigacja (studia magisterskie, niestacjonarne): nabór do 03.03.2020 r. Sprawdź

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Studia I stopnia

Informatyka (studia inżynierskie, niestacjonarne): nabór do 15.02.2020 r. Sprawdź

Wydział Mechaniczny

Studia II stopnia

Mechanika i budowa maszyn (studia magisterskie, niestacjonarne): nabór do 8.03.2020 r. Sprawdź

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

studia I stopnia:

Zarządzanie (studia licencjackie, stacjonarne): nabór od 27.01.2020 r. do 02.03.2020 r. Sprawdź

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia magisterskie, stacjonarne): nabór od 12.02.2020 r. do 19.02.2020 r. Sprawdź

 

Zarządzanie (studia licencjackie, niestacjonarne): nabór od 27.01.2020 r. do 02.03.2020 r. Sprawdź

studia II stopnia:

Transport (studia magisterskie, stacjonarne): nabór od 12.02.2020 r. do 19.02.2020 r. Sprawdź