Akademia Morska w Szczecinie uczelnią liderów

Certyfikat „Uczelnia Liderów” przyznawany jest uczelniom, których absolwenci wyróżniają się na rynku pracy, są kreatywni i wszechstronni.
W X jubileuszowym Konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia Liderów, uzyskaliśmy:
  • certyfikat Uczelni Liderów – przyznawany uczelniom kształcącym absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy.
  • wyróżnienie „Primus” – przyznawane uczelniom, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych!
Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy.

W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytowane są szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

Akademia Morska w Szczecinie wyróżnia się działaniami nakierowanymi na rozwój technologii cyfrowych i umiejętności korzystania z nich oraz kreowania nowych rozwiązań, a także unikalnymi w kontekście uczelni technicznych, projektami rozwijającymi przedsiębiorczość wśród studentów.

Certyfikat „Uczelnia Liderów” otrzymało dotychczas kilkadziesiąt znakomitych polskich szkół wyższych, w tym m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Świętokrzyska, Collegium Civitas, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i wiele innych. W edycji 2020 Akademia Morska w Szczecinie została wyróżniona wśród publicznych uczelni akademickich wspólnie z Politechniką Śląską.

Wyróżnienia odebrał w poniedziałek 29 czerwca, podczas gali finałowej w Łodzi, prorektor ds. nauki AMS, dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AMS.