Dołącz do nas w połowie roku – rekrutacja na studia magisterskie trwa

Rok akademicki zaczęliśmy w październiku, ale to nie znaczy, że nie można dołączyć do nas także teraz! W styczniu kończą się nabory na studia niestacjonarne I stopnia (w systemie 10-tygodniowym), w lutym zaś zapraszamy chętnych, by dołączyć do nas na studiach II stopnia - magisterskich.
Stacjonarnie:
Transport - nabór trwa do 19 lutego 
Zarządzanie i inżynieria produkcji - nabór trwa do 19 lutego
Geoinformatyka - nabór trwa do 8 marca

Niestacjonarnie:
Geoinformatyka - nabór trwa do 8 marca (studia bezpłatne)
Nawigacja (jęz. polski i angielski) oraz Mechanika i budowa maszyn - nabór na 10-tygodniowe studia trwa do 28 lutego.


Cały czas rozwijamy też naszą ofertę, dlatego od roku akademickiego 2021/22 naszą ofertę uzupełniamy o nowe kierunki: wspomnianą już teleinformatykę (unikalną propozycję w polskiej ofercie edukacyjnej), automatykę i robotykę (która uzupełni ofertę Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki), inżynierię przemysłową i morskie elektrownie wiatrowe (Wydział Mechaniczny) – kierunek powstający w oparciu o współpracę z dużymi regionalnymi przedsiębiorstwami.
Wszystkie szczegóły kandydaci znajdą na stronie: rekrutacja.am.szczecin.pl