Na Wydziale Nawigacyjnym trwa rekrutacja

Na Wydziale Nawigacyjnym trwa rekrutacja na:

kierunek Geoinforamatyka (studia stacjonarne II stopnia - magisterskie)


Składanie dokumentów od 18.06.2018 do 01.03.2019
Pokój 127, 130 od godziny 8:00 do 14:00 tel : 914809510, 914809461, 914809354
Ogłoszenie wyników 04.03.2019
 

kierunek Nawigacja (studia niestacjonarne I stopnia - inżynierskie)


Składanie dokumentów od 18.06.2018 do 14.12.2018
Pokój 127, 130 od godziny 8:00 do 14:00 tel : 914809578, 914809358
Ogłoszenie wyników 19.12.2018
 

kierunek Nawigacja (studia niestacjonarne II stopnia - magisterskie)


Składanie dokumentów od 18.06.2018 do 14.12.2018
Pokój 127, 130 od godziny 8:00 do 14:00 tel : 914809578, 914809358
Ogłoszenie wyników 19.12.2018