Studia na morzu i lądzie – wszechstronna Akademia dla każdego

Studia na morzu i lądzie – wszechstronna Akademia dla każdego Studia w Akademii Morskiej w Szczecinie to propozycja dla wilków morskich, ale nie tylko! Szeroka oferta kierunków morskich jest w tej uczelni uzupełniona o cały wachlarz kierunków lądowych.  

Kończąc Akademię Morską można wybrać dwie drogi kariery: morską lub lądową. Nawigatorzy, mechanicy, elektrycy czy elektroautomatycy okrętowi to absolwenci: nawigacji, mechaniki i budowy maszyn oraz mechatroniki w AMS. Wszystkie te kierunki prowadzone są w oparciu o Międzynarodową Konwencję Wyszkolenia Marynarzy – STCW, a ich ukończenie pozwala uzyskać dwa dyplomy: inżyniera oraz stopnia morskiego.

A jakich profesjonalistów kształcimy na studiach „lądowych”? Nasze mury opuszczają specjaliści transportu drogowego, geodeci czy informatycy – studia w Akademii Morskiej w Szczecinie to bardzo wszechstronna oferta. Poznaj tę uczelnię, wybierz swój kierunek i zapewnij sobie stabilną przyszłość.

Wysoki poziom kształcenia i gwarancja zatrudnienia absolwentów na globalnym rynku pracy to standardy, z których słynie Akademia Morska w Szczecinie. I choć zna je każdy, to nie każdy zna pełną ofertę uczelni. A ta jasno pokazuje, że jest tu miejsce zarówno dla amatorów dalekomorskich wypraw czy miłośników okrętowej mechaniki, jak i entuzjastów programowania lub organizacji transportu. Każdy może zbudować swoją przyszłość wspólnie z Akademią.  

- Mamy szeroką gamę kierunków morskich i lądowych, na których kształcimy przyszłych inżynierów, ale  można wybrać i takie zakończone stopniem licencjata - zdradza Weronika Bulicz, rzecznik rasowy Akademii Morskiej w Szczecinie. - Czekamy  choćby na przyszłych specjalistów zarządzania. Mowa o osobach, które chcą zdobyć umiejętności prowadzenia zespołu oraz kompleksowego zarządzania firmami i instytucjami, niekoniecznie tymi związanymi z gospodarką morską. To pierwsze studia w technicznej Akademii Morskiej, łączące zalety doświadczenia inżynierskiego naszych wykładowców, z „miękkim” charakterem zdobywanych przez studentów umiejętności. 

Swoje miejsce znajdą tu również pasjonaci programowania i świata IT.  Należy jednak zaznaczyć, że informatyka w Akademii Morskiej to przede wszystkim wiedza praktyczna. Tutaj programiści uczą się teorii w trakcie szlifowania swoich nowych umiejętności. Ponadto studenci mają do dyspozycji firmy i instytucje, współpracujące z Wydziałem Informatyki i Telekomunikacji, a jak wiadomo - staże w profesjonalnych zespołach projektowych to niezastąpiona praktyka w IT. Właśnie we współpracy z przyszłymi pracodawcami opracowujemy nowe kierunki. W oparciu o potrzeby rynku już od roku akademickiego 2021/22 będzie można wybierać studia na kierunku teleinformatyka. To informatyka ukierunkowana na technologie przesyłu danych i zarządzanie siecią, co da przyszłemu absolwentowi wysokospecjalistyczną wiedzę i pożądane umiejętności.  


- Mamy też propozycje interdyscyplinarne, czyli łączące ze sobą różne dziedziny - dodaje Weronika Bulicz. - Dobrym przykładem jest geodezja i kartografia, która łączy nauki techniczne z przyrodniczymi,  a także geoinformatyka łącząca sferę badań geodezyjnych ze sferą IT. To jednak przykład studiów drugiego stopnia.  

Drugiego - podobnie jak oceanotechnika dedykowana osobom, które chciałyby uzupełnić swoje inżynierskie doświadczenie o profesjonalne umiejętności projektowania jachtów i statków. Dodatkowo warto wspomnieć, że to kierunek, który uzyskał dofinansowanie z projektu UE i oferuje obecnie najlepsze zaplecze laboratoryjne, jeśli chodzi o metody projektowania i budowy statków.  

Cały czas rozwijamy też naszą ofertę, dlatego od roku akademickiego 2021/22 naszą ofertę uzupełniamy o nowe kierunki: wspomnianą już teleinformatykę (unikalną propozycję w polskiej ofercie edukacyjnej), automatykę i robotykę (która uzupełni ofertę Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki), inżynierię przemysłową i morskie elektrownie wiatrowe (Wydział Mechaniczny) – kierunek powstający w oparciu o współpracę z dużymi regionalnymi przedsiębiorstwami.

Oprócz nowości i innowacji na liście kierunków Akademii Morskiej w Szczecinie są również te najpopularniejsze kierunki lądowe, jak Transport i logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, a także od lat kojarzone z uczelnią kierunki morskie: Nawigacja, Mechanika i budowa maszyn, mechatronika czy Żegluga śródlądowa.  

- Wszystkie wymienione kierunki Akademii Morskiej w Szczecinie oparte są o autorskie programy nauczania zgodne z międzynarodową konwencją wyszkolenia marynarzy (STCW). Gwarantujemy nowoczesną bazę szkoleniową, a także specjalistyczne laboratoria i symulatory. Najnowsze technologie i rozwój gospodarki, dają nam niezmiernie szerokie możliwości na rynku pracy, a specjalistyczna wiedza doskonale wpisuje się w pracę na lądzie. Kształcimy wszechstronnie.