Kariera i zarobki

Absolwenci mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego. Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości około 2000 euro miesięcznie.

Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro! 

Osoby, które chcą pracować na lądzie, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego, jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.

Wydział Nawigacyjny

Wydział Mechaniczny

Kariera i Zarobki - Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Kariera i Zarobki - Akademia Morska w Szczecinie