Kierunek

Inżynieria Eksploatacji

Wydział Mechaniczny
Wydział: Wydział Mechaniczny
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski,
Czas trwania: 3,5 letnie - 7 semestrów nauki
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier
Terminy: 19.05.2021 r. - 16.07.2021 r.

19.05.2021 do 16.07.2021

Limity przyjęć: brak (spełnienie wymogów rekrutacyjnych jest równoznaczne z przyjęciem na studia)

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 21/22 w Akademii Morskiej w Szczecinie
Warunki i tryb rekrutacji na studia 21/22

specjalność

SPECJALNOŚCI:

- HYBRYDOWE UKŁADY NAPĘDOWE

- POJAZDY JEDNOŚLADOWE

- SILNIKI SPALINOWE MAŁYCH MOCY

opis

Odpowiadając na wszechobecny postęp technologiczny i idące za nim zapotrzebowanie rynku pracy, opracowaliśmy kierunek z unikatowym pakietem specjalności:

Hybrydowe układy napędowe
Silniki spalinowe małych mocy począwszy od najmniejszych silników np. w kosiarkach czy innych sprzętach użytkowych).
Pojazdy jednośladowe (rowery i hulajnogi z napędem elektrycznym, motocykle etc.).

 


Inżynieria Eksploatacji jest nowym kierunkiem wśród proponowanych przez Akademię Morską kierunków kształcenia. Nowatorski w swoim założeniu program studiów został przygotowany w taki sposób, by umożliwić studentom mobilność w ramach Wydziału i ostateczną decyzję o wyborze specjalności morskiej lub lądowej, studenci podejmują dopiero po pierwszym roku studiów. Taki „amerykański” model studiowania sprawi, że każdy student Wydziału Mechanicznego będzie mógł najpierw poznać możliwości jakie oferują poszczególne specjalności i dopiero w trakcie nauki, podjąć decyzję o swojej dalszej ścieżce edukacji. Indywidualne podejście do studenta to wymóg dzisiejszych czasów i odpowiedź na oczekiwania młodych ludzi. Szukają oni na studiach mentorów, nowych horyzontów i rozwiązań skrojonych na ich własną miarę. Wiedząc o tym, chcemy naszym studentkom i studentom umożliwić jak najlepszy start w przyszłość. 
Opracowany program studiów umożliwia uzyskanie absolwentowi kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Eksploatacji, a w szczególności przygotowanie do nadzorowania, eksploatacji i diagnostyki maszyn i urządzeń technicznych.

Absolwent studiów jest przygotowany do: 

– realizacji procesu produkcji, montażu, eksploatacji oraz recyclingu urządzeń technicznych 
– prac wspomagających projektowanie prostych zadań inżynierskich, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, głównie w zakładach produkcyjnych i remontowych, 
– funkcjonowania w strukturach zrównoważonej gospodarki odpadami,
– organizowania, zarządzania, obsługi i diagnostyki stanu technicznego obiektów objętych procesem kształcenia,
– koordynacji prac związanych z przebiegiem długoterminowej eksploatacji obiektów i urządzeń.

Profil studiów zapewni uzyskanie kompetencji niezbędnych w przebiegu kariery zawodowej w sektorze przedsiębiorstw oraz organów administracji publicznej, których działalność związana jest z szeroko pojętą inżynierią mechaniczną, mechatroniką, diagnostyką i eksploatacją maszyn.
Postępujące zmiany w środowisku społeczno-gospodarczym wymagają od absolwenta wiedzy i umiejętności szybkiego dostosowania się do oczekiwań rynku. Dotyczy to szczególnie nowoczesnych technologii eksploatacyjnych, informacyjnych i cyfrowych i wykorzystania innych nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę inżyniera. Autorski program studiów zapewni przygotowanie do nadzorowania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w różnych dziedzinach życia i branżach gospodarki.

argumenty

ARGUMENTY
- Autorskie programy nauczania, powstające w odpowiedzi na potrzeby rynku
- Ścisła współpraca uczelni z biznesem
- Staże i praktyki w ciekawych firmach
- Nauka profesjonalnego języka angielskiego  

praktyki

Praktyki, w łącznym wymiarze 6 tygodni, realizowane są w warsztatach produkcyjnych lub remontowych zakładów przemysłowych. Praktyki mają za zadanie dać studentom podstawową wiedzę i umiejętności  o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, wykształcić umiejętności dostosowania się do rzeczywistych warunków rynku pracy.


 

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
Oświadczenie o dokonaniu wyboru przedmiotów obieralnych
Klauzula informacyjna RODO
The information clause GDPR
Opłata rekrutacyjna: 85 zł, wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: 

Bank Pekao S.A.  91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW


Opłata za naukę w języku polskim 
obywatele polscy – 0 zł 
cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 8 000 zł/rok 
cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO  na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) - 0 zł 
 
Dziekanat Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Willowa 2
pok. 103

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

telefony: 91 48 09 512, 91 48 09 513, 91 48 09 380, 91 48 09 594
e-mail: dm@am.szczecin.pl, rzw@am.szczecin.pl
Dziekanat Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Willowa 2
pok. 103

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

telefony: 91 48 09 512, 91 48 09 513, 91 48 09 380, 91 48 09 594
e-mail: dm@am.szczecin.pl, rzw@am.szczecin.pl