Kierunek

Nawigacja

Wydział Nawigacyjny
Wydział: Wydział Nawigacyjny
Typ studiów: studia II stopni
Język: Polski
Czas trwania:
Forma: Studia niestacjonarne
Tytuł: magister
Terminy:
  1. Wyniki rekrutacji będzie można sprawdzić na stronie internetowej oraz będą wywieszone przy Dziekanacie. 
  2. Informacja o wpisaniu na listę studentów zostanie przesłana drogą pocztową.