Kontakt

Wydział Nawigacyjny

Stacjonarne

 • +48 91 48-09-354
  +48 91 48-09-510
  +48 91 48-09-461
  dn@am.szczecin.pl

Niestacjonarne

 • +48 91-48-09-358
  +48 91-48-09-578
  dnz@am.szczecin.pl

Studia III stopnia

 • +48 91-48-09-515
  +48 91-48-09-355
  dn@am.szczecin.pl

Wydział Mechaniczny

Stacjonarne

 • +48 91-48-09-513,
  +48 91-48-09-512
  dm@am.szczecin.pl

Niestacjonarne

 • +48 91-48-09-594,
  +48 91-48-09-380
  dm@am.szczecin.pl

Wydział WI-ET

Stacjonarne

 • +48 91-48-09-663,
  +48 91-48-09-686
  dtd@am.szczecin.pl

Nietacjonarne

 • +48 91-48-09-630
  dtz@am.szczecin.pl

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Stacjonarne

 • +48 91 48 09 555
  informatyka@am.szczecin.pl

Niestacjonarne

 • +48 91 48 09 555
  informatyka@am.szczecin.pl

Studia III stopnia

 • +48 91 48 09 555

  informatyka@am.szczecin.pl

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki.

Stacjonarne

 • +48 91 48 09 955,
  +48 91 48 09 842
  de@am.szczecin.pl

Niestacjonarne

 • +48 91 48 09 955,
  +48 91 48 09 842
  de@am.szczecin.pl